System Legalis wzbogacony został we wrześniu  2021 r. o 5 446 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 568 149 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 119 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Spółka komandytowa. Komentarz, redakcja: dr Robert Szyszko
  • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz, redakcja: prof. dr iur, LL.M. Ingeborg Schwenzer, LL.M. Konrad Iwiński
  • Tom VIIIB. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, redakcja: prof. dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Łukasz Żelechowski
  • Kodeks cywilny. Komentarz, wydanie: 10. Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski
  • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wydanie: 4. Redakcja: prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski, dr Piotr Gensikowski, Leszek Osiński,
    prof. UG dr hab. Jacek Potulski, prof. KPSW dr hab. Igor Zgoliński
  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, redakcja: dr hab. Marcin Dyl, dr hab. Michał Królikowski
  • Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, wydanie: 20, Redakcja: prof. dr hab. Witold Modzelewski
  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz BeckOK, wydanie: 30, redakcja: prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane we wrześniu 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – wrzesień  2021 r. →