System Legalis w sierpniu 2023 r. wzbogacony został o 10 818 orzeczeń (w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich), które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 922 311 rozstrzygnięcia, oferująca także specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Aktualności będące omówieniem najnowszych zmian w prawie oraz istotnego orzecznictwa wzbogacone zostały o 353 opracowania.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono System Informacji Prawnej Legalis.

 

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Praxis, 2023, red. dr hab. Krzysztof Walczak, dr Marcin Wojewódka
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Wydanie 13, 2023, red. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Krzysztof Jaroszyński, dr Krzysztof Kucharski, dr Anna Szmytt, Łukasz Złakowski
  • Opodatkowanie czynności dotyczących nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul, 2023, autorzy dr Adam Rzetecki, dr Juliusz Sawarzyński
  • O nowych wymaganiach pisma procesowego składanego przez zawodowego pełnomocnika (art. 128[1] KPC), artykuł pochodzący z czasopisma Monitor Prawniczy 8/2023; dr LL.M. Bartosz Karolczyk

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w sierpniu 2023 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – wrzesień 2023 r. →