Orzecznictwo w Systemie Legalis dostępne jest już w nowej, zmodernizowanej odsłonie.

Głównym założeniem wprowadzonych zmian było unowocześnienie sposobu prezentacji orzecznictwa oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów zarówno w odniesieniu do samej bazy rozstrzygnięć sądowych, jak i do zbiorów treści autorskich Wydawnictwa C.H.Beck powiązanych z orzeczeniami.

Nowe, szersze możliwości pracy z orzeczeniami użytkownicy Legalisa odnajdą w poniższych aspektach oraz funkcjonalnościach.

Nowy widok listy wyników wyszukiwania orzeczeń

 • Zmieniony nagłówek orzeczenia.
 • Bogatsza w treści zawartość listy.
 • Nowe funkcjonalności w zakresie pracy z listą wyników (przechodzenie do wybranych części orzeczenia, rozwijanie/zawężanie wyświetlonych treści).
 • Oznaczenie orzeczeń „Cytowanych” w księgozbiorze C.H.Beck oraz „Nowych”.

Nowe zasady wyszukiwania tekstowego

 • Oznaczanie na liście wyników wyszukanego słowa lub frazy.
 • Możliwość przejścia do wybranej części orzeczenia z wyszukanym słowem lub frazą.

Nowy układ kryteriów zawężania listy wyników orzeczeń (Filtry)

 • Logiczna, przejrzysta kolejność kryteriów.
 • Prezentacja wyników liczbowych najważniejszych sądów zawsze na pierwszych pozycjach.
 • Całkowicie nowe kryterium daty dodania orzeczenia do Legalisa.

Nowy widok dokumentu orzeczenia

 • Intuicyjny, uporządkowany układ treści z podziałem na część zawierającą dane formalne (lewy panel) oraz merytoryczne treści powiązane (prawy panel).
 • Wyświetlanie publikacji C.H.Beck cytujących orzeczenie na jednej liście wyników.
 • Wyświetlanie fragmentu książki lub czasopisma na liście publikacji cytujących z możliwością przejścia do pełnej treści publikacji.
 • Nowe funkcjonalności w zakresie nawigacji na liście publikacji cytujących.
 • Zgrupowanie wszystkich pozostałych autorskich treści C.H.Beck powiązanych z orzeczeniem („Opracowania”).
 • Wyświetlanie orzeczeń cytowanych i cytujących na osobnych listach wyników.
 • Wygodne zapoznanie się z innymi orzeczeniami wydanymi w tym samym postępowaniu („Orzeczenia w sprawie”).
 • Możliwość wyświetlania orzeczeń o identycznej treści na osobnej liście wyników („Orzeczenia seryjne”).

Wypróbuj Legalisa po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Więcej o kompletnej Bazie prawa w Systemie Legalis znajdziesz tutaj →

Zapraszamy do korzystania z orzecznictwa w Systemie Legalis!
Redakcja Systemu Legalis