Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0. Komentarz już dostępny w module Prawo upadłościowe

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0. Komentarz
już dostępny w module Prawo upadłościowe.

 

Kompleksowe omówienie procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców w obliczu epidemii COVID-19.

Nowa, uproszczona procedura uzupełnia istniejące już regulacje Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez wykorzystanie elementów postępowania o zatwierdzenie układu i zasad w nim obowiązujących, umożliwiając szybsze, efektywniejsze i odciążające sądy zawarcie układu z wierzycielami, z zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →