Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa już dostępny w module Prawo cywilne.

W opracowaniu omówiono problematykę wykładni umów, a także dokonano szczegółowej analizy wybranych klauzul, powszechnie stosowanych w umowach zawieranych między przedsiębiorcami.

Omówiono także całkowicie nowe klauzule, tj.: umowne klauzule temporalne oraz klauzule dowodowe.

 

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →