• Nowelizacja taryfikatora mandatów jest odpowiedzią na unijne statystyki, wg których polskie drogi są jednymi z najmniej bezpiecznych w UE.
 • Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości może wynieść nawet 5000 zł.
 • Planowane zmiany w systemie punktów karnych skłaniają do bezpieczniejszej jazdy.

Przepisy o ruchu pieszych

Nowy taryfikator przewiduje znacznie bardziej dotkliwe grzywny dla kierujących, którzy narazili na niebezpieczeństwo pieszych. Szczegóły zostały ujęte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2484).

Do katalogu wykroczeń, za których popełnienie grozi 1500 zł, a przy recydywie – 3000 zł, należą:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego. Komentarze BeckOk aktualizowane co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Wyższe kary za wykroczenia dla kierowców

Zmianami zostały objęte kary grzywny za przekroczenie prędkości. Tej najbardziej dotkliwej, bo w wysokości 2500 zł, może spodziewać się kierowca, który przekroczy prędkość o 71 km/h i więcej. Nieco mniej, bo 2000 zł zapłaci ten, kto przemierzał trasę o 61–70 km/h szybciej, niż to dozwolone. Kolejne wartości to:

 • 1500 zł za przekroczenie prędkości o 51–60 km/h;
 • 1000 zł za 41–50 km/h;
 • 800 zł za 31–40 km/h.

W warunkach recydywy każda z wymienionych kar ulega podwojeniu. Najwyższa grzywna może więc wynieść nawet 5000 zł. Reszta z nich przedstawia się następująco:

 • 400 zł za 26–30 km/h;
 • 300 zł za 21–25 km/h;
 • 200 zł za 16–20 km/h;
 • 100 zł za 11–15 km/h;
 • 50 zł – do 10 km/h.

Według przepisów sprzed nowelizacji wartość najwyższego mandatu drogowego wynosiła 500 zł. Dziś jest ona znacznie wyższa. Wjazd na przejazd kolejowy mimo opuszczonych szlabanów lub zapór to wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości 2000 zł. Za spowodowanie kolizji na trzeźwo kierowca zapłaci 1500 zł, zaś pod wpływem alkoholu – co najmniej 2500 zł. Także w tych przypadkach kwoty podwoją się w sytuacji recydywy. Osoba, która prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, może spodziewać się kary od 2500 zł, która jest 50-krotnością wcześniejszej regulacji.

Znacząco wzrosła wysokość mandatu za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdów. Mowa tu o manewrze wykonanym np. w stosunku do pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym; z niewłaściwej strony pojazdu; przy dojeździe do wierzchołka wzniesienia; na skrzyżowaniu (z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym, lub na którym ruch jest kierowany); na przejeździe kolejowym; przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi; przy zakazie określonym znakiem drogowym. Za powyższe wykroczenia grozi mandat karny w wysokości 1000 zł. Standardowo jest ona dwukrotnie większa w warunkach recydywy.

Dużo bardziej dotkliwe kary przewidziane są dla kierowców łamiących przepisy o przecinaniu się kierunków ruchu. 2000 zł (lub 4000 zł przy recydywie) zapłaci ten, kto złamie zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd kolejowy wówczas, gdy ich opuszczanie zostało już rozpoczęte; wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, oraz naruszenie na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator świetlny przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych (a także innych urządzeniach, nadających takie sygnały).

To nie koniec zmian

Nowelizacja przewiduje wyższe kary dla „niecierpliwych” kierowców. Ci, którzy zdecydują się na korzystanie z telefonu komórkowego lub mikrofonu, będą musieli się liczyć z mandatem w wysokości 500 zł. Naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego może grozić karą w przedziale od 550 do 2500 zł. Za zaparkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych należy spodziewać się 800 zł grzywny.

W systemie punktów karnych także przewidywane są zmiany. Reguluje je ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328). Będzie trzeba na nie jednak poczekać do września 2022 r. Po pierwsze, naliczane punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny, nie zaś wystawienia mandatu. Obecnie za pewne wykroczenia można stracić maksymalnie 10 punktów karnych, a po nowelizacji – nawet 15. Zmianie nie ulegnie natomiast suma przysługujących punktów – 24 (dla kierowców do 2-letniego stażu – 20).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →