Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce pracuje już ok. 130 tys. ukraińskich uchodźców. Ale wciąż wiele osób, które uciekły przed wojną, chciałoby podjąć zatrudnienie w naszym kraju.

System informatyczny, nad którym pracuje rząd, ma im to ułatwić. Zgodnie z projektem nowelizacji specustawy, przyjętym na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, w systemie tym pracodawcy będą mogli zamieszczać oferty pracy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy. Ci będą mogli zaś wypełnić kwestionariusz i udostępnić informacje o swojej wiedzy i doświadczeniu.

– Razem z przedstawicielami organizacji pracodawców chcemy, by była możliwość lepszego poznania ich kompetencji – tłumaczył w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Nowe przepisy umożliwią korzystanie z systemu teleinformatycznego przy użyciu usług online dostępnych przez stronę internetową lub w aplikacji mObywatel. Osoba poszukująca pracy będzie w stanie uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i dane kontaktowe potencjalnych pracodawców.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Komentarz z wzorami. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Nowe rozwiązania mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Najprawdopodobniej Sejm uchwali nowelizację jeszcze w tym tygodniu.

Dzięki zmianom prawa w Polsce może zostać zatrudniony każdy obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo przybył do naszego kraju najwcześniej 24 lutego 2022 r. z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez określenie: obywatel Ukrainy, rozumie się także małżonka, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy lub jego małżonka, wystarczy ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy poinformować urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Trzeba to zrobić elektronicznie na portalu praca.gov.pl. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Istotne jest to, że powiadomienia można dokonać także po podjęciu pracy. To nowość w polskich przepisach. Wcześniejsze procedury zakładały bowiem uzyskiwanie dokumentów legalizacyjnych przed zatrudnieniem, co wydłużało cały proces.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy do pracy w Polsce, ale nie ma żadnego kandydata, może zgłosić swoją ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy. W uwagach w formularzu zgłoszeniowym wystarczy dopisać: „oferta dla obywatela Ukrainy”.

Dzięki temu urząd pracy ma skierować ofertę w pierwszej kolejności do tej grupy osób poszukujących pracy.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →