Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.; dalej: AkcyzU), jednym z rodzajów wyrobów akcyzowych są napoje alkoholowe. Szczególne miejsce wśród napojów alkoholowych zajmuje zaś alkohol etylowy. Zgodnie z definicją z art. 93 ust. 1 pkt 1 AkcyzU, mogą nim być wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej. To ważny element tej definicji. Potencjalnie, akcyzie podlegać może bowiem wszystko to, co zawiera w sobie alkohol etylowy (a więc różnego rodzaju kosmetyki, perfumy, płyny do dezynfekcji, rozpuszczalniki, środki czyszczące i wiele innych towarów).

Stawka akcyzy na alkohol etylowy do najniższych zaś nie należy i wynosi obecnie okrągłe 6275,00 PLN od hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. (art. 93 ust. 4 AkcyzU). Sam ów fakt przesądza więc często
o tym, że podmioty mające do czynienia z alkoholem etylowym w ramach swojej działalności poważnie rozważają możliwość korzystania ze zwolnień z akcyzy w tym zakresie.

A zwolnień tych jest cała paleta. Trzeba tylko dobrze je zidentyfikować, bo warunki do skorzystania z takich zwolnień bywają różne. To dobry pretekst by wychylić, tzn. pochylić się nad najnowszą interpretacją indywidualną w tym zakresie.

Szkolenia online z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Czego dotyczyła sprawa?

Podatnik zamierza dokonywać sprzedaży na terytorium Polski lodów z alkoholem. Lody będą nabywane z terytorium innego kraju UE a następnie dystrybuowane w formie niezamrożonej, do zamrożenia przez klienta indywidualnego, lub też w formie zamrożonej.

Co istotne, lody raczej nie trafią do sklepików szkolnych ani na festyny rodzinne. Wszystko dlatego, że będą zawierać w sobie ok. 5% alkoholu (5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu). Produkt będzie dystrybuowany w sprzedaży detalicznej oraz oferowany innym przedsiębiorcom.

Podatnik nabrał wątpliwość co do tego, czy z tytułu WNT alkoholu etylowego zawartego w lodach powinien zapłacić akcyzę. Jego zdaniem – niekoniecznie. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 9 pkt 6 AkcyzU, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 22.12.2020 r., 0111-KDIB3-3.4013.182.2020.2.MW z takim stanowiskiem się zgodził. Przypomniał, że przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym nie są same lody (sklasyfikowane zgodnie z nomenklaturą scaloną pod kodem CN 2105 00 10, a więc „nie akcyzowym”). Ale wyłącznie alkohol etylowy zawarty w tych produktach. Natomiast alkohol taki może korzystać ze zwolnienia z akcyzy – i korzysta w tym przypadku.

Dużo się w ostatnim czasie wokół zasad opodatkowania alkoholu dzieje. Wyobraźnię pobudzają oczywiście przepisy ustawy z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492, dalej: PromZdrKonsU). Chodzi o opodatkowanie alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml objętości dodatkową opłatą. Ale nie tylko.

Alkohol bywa wykorzystywany np. jako rozpuszczalnik. W interpretacji indywidualnej z 11.12.2020 r., 0111-KDIB3-3.4013.214.2020.1.JS, Dyrektor KIS zmierzył się np. z zagadnieniem alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji oleju z roślin oleistych. Okazuje się, że alkohol taki może korzystać ze zwolnienia z akcyzy jako rozpuszczalnik zużywany w procesie produkcyjnym wyrobu niezawierającego w sobie alkoholu. Niezbędne jest jednak spełnienie szeregu warunków zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 oraz ust. 5-6b w tym m.in. rejestracji nabywcy jako podatnika akcyzy. To ważne, potwierdza bowiem po raz kolejny, że status ów przydaje się przedsiębiorcom, którzy niekoniecznie rozliczają się z tego podatku. A odnośnie rejestracji jako podatnik akcyzy z dniem 1.2.2021 r. pojawią się nowe zasady.

A na deser (aby pozostać w konwencji) – przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 18.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 1127, dalej: SzczegZakrDanDeklR). Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 SzczegZakrDanDeklR, podatnicy w prowadzonej ewidencji dla celów VAT zobowiązani są do oznaczania dostawy napojów alkoholowych kodem GTU_01. Z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 19.11.2020 r., 0114-KDIP1-3.4012.576.2020.1.JG, wiemy już, że obowiązek oznaczania towarów należących do grupy GTU_01 dotyczy wyłącznie dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia (szerzej w: GTU_01 tylko dla alkoholu przeznaczonego do spożycia, Legalis). Interpretacja ta wyjaśnia więc kwestię m.in. płynów do dezynfekcji i kosmetyków. Ale co do lodów i innych spożywczych wyrobów zawierających alkohol… idąc tropem fiskusa wydaje się, że ich dostawę należałoby jednak kodem GTU_01 oznaczać. Tego jednak nie dowiemy się, dopóki wokół tematu oznaczeń GTU nie wyrośnie kolejna stosowna interpretacja indywidualna. Mamy oczy szeroko otwarte, gdy się pojawi, na pewno opiszemy.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź