Senat wprowadził poprawki do ustawy, która gwarantuje pomoc państwa dla dwóch grup obywateli: oszczędzających na mieszkanie oraz przedsiębiorców poszkodowanych zamknięciem wschodnich przejść granicznych. Wprawdzie zestawienie tych dwóch kwestii w jednej ustawie jest dość przypadkowe, ale takiego osobliwego zabiegu legislacyjnego dokonał wcześniej Sejm.

Państwo dopłaci

Ustawa w sejmowej wersji zakładała, że podstawową preferencją dla zaciągających kredyty na mieszkanie będzie niskie, bo 2-proc., ich oprocentowanie. Ta niska stawka miałaby być efektem dopłat państwa. Senatorowie zaproponowali, by zaangażowanie państwowych środków było jeszcze większe, a stopa procentowa dla kredytobiorców spadła do zera.

Ustawa ta przewiduje też uruchomienie korzystnych form oszczędzania na zakup mieszkania. Oszczędzający mogliby otrzymać od państwa specjalne premie za takie oszczędzanie. Niwelowałyby one wzrost cen mieszkań lub ogólną stopę inflacji. Senat uchwalił poprawkę wydłużającą z trzech do pięciu dni termin dla banków na wprowadzenie wpisów do systemu ewidencji dopłat, tak aby ten obowiązek był możliwy do spełnienia. Senatorowie chcą też zlikwidować obowiązek każdorazowego zgłaszania do urzędu skarbowego comiesięcznych wpłat na konto mieszkaniowe.

Zresztą to niejedyna zmiana podatkowa, jaką zaproponowali senatorowie. Dodali też poprawkę, która zwalnia z podatku od spadków i darowizn wpłaty na konto mieszkaniowe dokonywane przez członków najbliższej rodziny osoby oszczędzającej. Senat pozostawił w ustawie preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych dla oszczędzających. Zwolnione z PIT zostały przychody z trzech kategorii: dopłaty do rat preferencyjnych kredytów, państwowe premie i odsetki od środków gromadzonych na kontach mieszkaniowych.

Szkolenia z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Pomoc dla pogranicza

Senat zaproponował też zasadniczą zmianę w nowych przepisach ustawy o ochronie granicy państwowej. To właśnie tam Sejm umieścił przepisy o rekompensatach dla firm poszkodowanych wskutek zamknięcia przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. Przypomnijmy, że ta motywowana politycznie decyzja rządu oznaczała nagłą utratę klientów dla sklepów, kantorów czy hoteli z Podlasia, które żyły niemal wyłącznie z ruchu podróżnych przez te przejścia. W wersji sejmowej proponowano pomoc jako równowartość minimalnego wynagrodzenia (3490 zł) na każdego pracownika poszkodowanej firmy, wypłacaną raz na kwartał.

Senatorowie przychylili się do głosów przedsiębiorców z białoruskiego pogranicza, którzy alarmowali, że takie wsparcie jest dalece niewystarczające. Dlatego według poprawki oprócz takich wypłat firmy te mogły otrzymać do trzech razy w roku kalendarzowym pomoc w wysokości 65 proc. średniego przychodu wygenerowanego w gminie w ciągu trzech z sześciu miesięcy poprzedzających zamknięcie przejścia granicznego. Podobne wsparcie otrzymywali przedsiębiorcy poszkodowani wskutek wprowadzenia stanu wyjątkowego nad granicą białoruską w 2021 r.

Senackie poprawki zmieniły tez próg spadku dochodów przygranicznych przedsiębiorców, uprawniający do otrzymania pomocy. W wersji sejmowej pomoc przysługiwałby tym, których obroty spadły o połowę, a Senat zaproponował, by było to 25 proc.

Ustawą zajmie się teraz ponownie Sejm. Będzie rozpatrywać senackie poprawki najwcześniej na posiedzeniu planowanym na 24–26 maja. Przepisy o systemie wsparcia oszczędzania na mieszkanie mają wejść w życie 1.7.2023 r., a regulacje o wsparciu firm z pogranicza – już nazajutrz po ogłoszeniu ustawy.

Etap legislacyjny: wraca do Sejmu

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →