„Poza wynagrodzeniem stałym członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i podróży”. Taki zapis często można znaleźć w uchwałach określających zasady wynagradzania osób zasiadających w radach nadzorczych spółek. Czy taki zwrot kosztów jest opodatkowany?

Poglądy fiskusa w tej sprawie w ostatnich latach mocno ewoluowały. Jeszcze w 2017 r. zgadzał się, że członkom rad nadzorczych przysługuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT. Przepis ten mówi o należnościach „za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem”.

Rok później skarbówka zmieniła zdanie. W interpretacjach podkreślała, że intencją ustawodawcy było zastosowanie zwolnienia do podróży spełniającej te same cechy co podróż służbowa pracownika opisana w kodeksie pracy. Chodzi o wykonywanie zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Dojazd członka rady nadzorczej na jej posiedzenie nie spełnia tych przesłanek, zwrot kosztów jest więc opodatkowany.

Ostatnie interpretacje fiskusa są znowu korzystne dla podatników. Skarbówka przyznaje, że przejazdy członków rad nadzorczych są zwykłymi podróżami, a nie służbowymi w rozumieniu kodeksu pracy. Wobec tego przyznawane im świadczenia są zwolnione z podatku na podstawie przytoczonego wyżej przepisu, a spółka nie musi pobierać zaliczki na PIT (np. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KDIPT2-3.4011.239.2020.2.GG).

Skąd ta kolejna wolta poglądów skarbówki? – Fiskus ustąpił, ponieważ w sprawach negatywnych dla podatników interpretacji przegrywał w sądach – mówi Krzysztof Niemiec, doradca podatkowy w kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi. Podkreśla, że korzystne dla podatników stanowisko na pewno ucieszy księgowych, ponieważ mieli dużo pracy z potrącaniem zaliczek na PIT od zwracanych członkom rady nadzorczej kosztów. Teraz wystarczy tylko zebrać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.

– Oczywiście przy rozliczeniu trzeba pamiętać o limitach zwolnienia. Przepis ustawy o PIT odsyła w tej sprawie do rozporządzenia ministra pracy w sprawie podróży służbowych. Są tam określone kwoty przysługujących świadczeń. Jeśli spółka wypłaci więcej, nadwyżka jest opodatkowana – dodaje Krzysztof Niemiec.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź