Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który został właśnie opublikowany w wykazie prac rządu.

Waloryzacja świadczeń ma umożliwić zachowanie ich realnej wartości w stosunku do inflacji. Kluczowy jest w tym wypadku wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Rząd zaproponował, aby w przyszłym roku wskaźnik ten był określony na poziomie gwarantowanym ustawowo, co odpowiada inflacji powiększonej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Emerytury nominalnie wzrosną więc prawdopodobnie o 13,8%. Na tym nie koniec. Rząd zamierza zagwarantować bowiem minimalną kwotę podwyżki na poziomie 250 zł.

Kodeks pracy. Komentarz BeckOk aktualizowany co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Oznacza to podwyższenie najniższych świadczeń. I tak, najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie do 1588,44 zł (obecnie 1338,44 zł). Dzięki temu osoby z najniższą emeryturą zyskają o ok. 60 zł więcej, niż gdyby miał mieć zastosowanie jedynie ustawowy wskaźnik waloryzacji – wskazuje dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Jak podkreśla ekspert, kwotowa gwarancja będzie miała znaczenie dla osób, których świadczenie wynosi do 1812 zł. Rząd tłumaczy, że chce w ten sposób zachować realną wysokość świadczeń i wesprzeć tych o najniższych emeryturach i rentach.

Etap legislacyjny: założenia w wykazie prac rządu

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →