Konkrety? Za stosowanie przemocy lub groźby karalnej ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Za propagowanie systemu, który nawołuje do nienawiści na tle wspomnianych cech – do trzech lat pozbawienia wolności. Tyle samo przewidziano za znieważenie osób z powodu ich niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje takie zmiany, został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Surowsze prawo ma wejść w życie w czerwcu.

O tym, że problem nienawiści z powodu wspomnianych cech jest znaczący, świadczą badania przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Według nich różnych form przemocy w ostatnich latach doświadczyło ponad 90 proc. osób z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w badaniu. Aż 60 proc. badanych doświadczyło przemocy fizycznej, ponad połowa – pozbawienia wolności, a niemal co trzeci – przemocy seksualnej.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

– Z badań wynika, że osoby z niepełnosprawnościami są narażone na akty niesprawiedliwego oraz krzywdzącego zachowania, z przemocą seksualną włącznie – uzasadnia zmiany rząd.

Na czym polegają szczegółowe rozwiązania, za których wdrożenie będzie odpowiedzialny wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha? Chodzi o poszerzenie katalogu przesłanek dyskryminacyjnych w art. 53 § 2a pkt 6 KK, art. 119 § 1 KK, art. 256 § 1 KK i art. 257 KK o wspomniane kryteria niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma zapewnić pełną ochronę prawnokarną przed stosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej (art. 119 § 1 KK), nawoływaniem do nienawiści (art. 256 § 1 KK), znieważaniem i naruszaniem nietykalności cielesnej (art. 257 KK).

Z kolei uzupełnienie katalogu okoliczności obciążających uwzględnianych przy wymiarze kary (art. 53 § 2a pkt 6 KK) o popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią (z powodu wymienionych cech) wzmocni możliwość uwzględnienia negatywnie ocenianej motywacji, która wynika z uprzedzeń sprawcy.

Etap legislacyjny: konsultacje

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →