Szanowni Prawnicy,

wielu z Was z własnej inicjatywy i pro bono pomaga obywatelom Ukrainy szukającym schronienia w Polsce. Ta pomoc jest niezbędna. Chcemy wesprzeć te liczne działania.

Każdy z Was, deklarujący pracę pro bono na rzecz pomocy prawnej uchodźcom, może nieodpłatnie skorzystać ze specjalnie przygotowanej wersji Systemu Legalis.

Potrzebne Wam treści obejmujące m.in. tematykę prawa pracy, spraw regulowanych kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, prawa administracyjnego, Unii Europejskiej dostępne będą dla Was przez co najmniej trzy miesiące od aktywacji.

Bezpłatny dostęp do specjalnej wersji Systemu Legalis

Korzystanie z Systemu Legalis oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umów.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.