Akcja została zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia.


Szanowni Prawnicy,

wielu z Was z własnej inicjatywy i pro bono pomaga obywatelom Ukrainy szukającym schronienia w Polsce. Ta pomoc jest niezbędna. Chcemy wesprzeć te liczne działania.

Każdy z Was, deklarujący pracę pro bono na rzecz pomocy prawnej uchodźcom, może nieodpłatnie skorzystać ze specjalnie przygotowanej wersji Systemu Legalis.

Potrzebne Wam treści obejmujące m.in. tematykę prawa pracy, spraw regulowanych kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, prawa administracyjnego, Unii Europejskiej dostępne będą dla Was przez co najmniej trzy miesiące od aktywacji.