• Celem ustawy jest ochrona zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych przed wzrastającą ceną prądu;
  • OgrWysCenEnergU przewiduje rekompensaty dla sprzedawców energii elektrycznej;
  • Przepisy wprowadzają limity dotyczące zużycia prądu dla poszczególnych grup społecznych.

Wysokie ceny energii elektrycznej są najbardziej odczuwalne w gospodarstwach domowych. Także podmioty użyteczności publicznej, np. szkoły, szpitale, placówki kulturalne, noclegownie, są wyjątkowo czułe na wahania cen energii, ponieważ w znacznym stopniu podlegają one jednostkom samorządu terytorialnego. Małe przedsiębiorstwa mają ograniczony dostęp do środków inwestycyjnych i to na nich ciąży zwiększone ryzyko utraty płynności finansowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zaproponowano rozwiązania mające łagodzić skutki podwyżki cen energii elektrycznej w 2023 r.

Maksymalna cena energii

Mechanizm maksymalnej ceny energii chroni uprawnionych odbiorców przed znacznymi i gwałtownymi podwyżkami cen prądu. Art. 2 OgrWysCenEnergU zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się następujące ceny maksymalne energii elektrycznej:

  • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
  • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.
Zamówienia publiczne Komentarz BeckOk aktualizowany cyklicznie. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Jakie warunki należy spełnić, by płacić niższe rachunki?

Gospodarstwa domowe, które zużywają rocznie 2 MWh, rocznie nie mają obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń – obowiązuje ich cena według stawek z 2022 r.

Gospodarstwa domowe, które przekroczą powyższy limit, muszą złożyć odpowiednie oświadczenia, zaś we wskazanych przypadkach – dołączyć dokumentację potwierdzającą przysługujące uprawnienia.

Osoby niepełnosprawne, które są uprawnione do limitu 2,6 MWh, powinny złożyć jedynie oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu.

Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh, zobowiązane są do złożenia oświadczenia dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu oraz Kartę Dużej Rodziny, podając nr karty w oświadczeniu.

Rolnicy, którzy także są uprawnieni do limitu 3 MWh, muszą złożyć oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu oraz kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 r., podając nr decyzji.

Oświadczenia należy składać do końca czerwca 2023 r. do dostawcy prądu.

Rekompensaty dla dostawców energii

Zgodnie z art. 8 OgrWysCenEnergU podmiotom uprawnionym przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej. Jej kwota stanowi iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną odniesienia, o której mowa w art. 8 ust. 3 OgrWysCenEnergU, a ceną maksymalną, dla każdego punktu poboru energii elektrycznej.

Rekompensaty są wypłacane za każdy miesiąc na wniosek podmiotu uprawnionego, a jej wysokość oblicza podmiot uprawniony. Wnioski należy składać do 25. dnia każdego miesiąca, który następuje po danym okresie rozliczeniowym. W przypadku niedochowania wskazanego terminu wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Rekompensata przysługuje z tytułu stosowania ceny maksymalnej za okres od dnia przekroczenia przez tego odbiorcę uprawnionego limitu zużycia energii elektrycznej do 31.12.2023 r.

Ustawa weszła w życie 4.11.2022 r. Wyjątek stanowi art. 35 OgrWysCenEnergU, który wprowadza zmianę terminologiczną w ustawie z 20.5.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r. poz. 1093) – wejdzie on w życie 1.7.2024 r.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →