• Kurs euro opublikowany 3.10.2022 r. przez Narodowy Bank Polski wynosi 4,8272 zł.
  • Status małego podatnika CIT w 2023 r. będzie miał ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto w 2022 r. nie przekroczyła 9 654 400 zł (czyli 2 milionów euro).

Status małego podatnika CIT w 2023 r. przysługuje podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w roku podatkowym 2022 wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Przeliczenie kwoty limitu 2 milionów euro, zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: PDOPrU), dokonywane jest na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Po przeliczeniu euro po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 3.10.2022 r. limit dla małego podatnika CIT na 2023 r. wynosi 9 654 400 zł.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Mały podatnik CIT, także podatnik który w danym roku dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji. Amortyzacja ta może być dokonywana od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). Zgodnie z przepisami art. 16k ust. 7-13 PDOPrU, amortyzacja może być dokonana w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro. W 2023 r. limit ten w przeliczeniu na zł wynosił będzie 241 000 zł. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przy określaniu tego limitu nie bierze się pod uwagę odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10 000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16f ust. 3 PDOPrU. Podatnicy mogą również skorzystać z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Tutaj limit wynosi 100 000 zł.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →