Tak wynika z założeń do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Te kwestie są co roku dyskutowane w Radzie Dialogu Społecznego. Tak było również teraz. Do porozumienia jednak nie doszło. W związku z tym rząd sam je ustali.

W założeniach do projektu rozporządzenia opowiedział się za podwyżką płacy minimalnej od 1.1.2024 r. do 4242 zł, a od 1.7.2024 r. 4300 zł. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. I tak, od 1.1.2024 r. ma wynieść 27,70 zł, a od 1.7.2024 r.– 28,10 zł.

Przypomnijmy, że od początku 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od lipca 3600 zł. Z kolei najniższa stawka godzinowa od 1.1.2023 r. była równa kwocie 22,80 zł, a od 1.7.2023 r. – 23,50 zł.

Wraz z najniższą pensją rosną inne świadczenia. I tak, maksymalna odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika od stycznia do czerwca wyniosłaby 63 630 zł, a od lipca do grudnia – 64 500 zł.

Ponadto pracownik, który doznał mobbingu lub w wyniku takich działań rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę (czyli 4242 zł lub 4300 zł).

Od tych kwot jest też uzależniony dodatek za pracę w porze nocnej. Wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Co więcej, na podstawie zaproponowanych przez rząd kwot możliwe jest też obliczenie preferencyjnych należności do ZUS. I tak, składki ogółem, płacone przez 24 miesiące na preferencyjnych zasadach (w pierwszym półroczu 2024 r.), wyniosą: 401,9 zł, w tym składka emerytalna 248,4 zł, rentowa 101,08 zł, wypadkowa 21,25 zł oraz chorobowa 31,17 zł. Kwoty te wzrosną minimalnie w drugim półroczu. W efekcie wyniosą: 408,14 zł, w tym składka emerytalna: 251,80 zł, rentowa: 103,2 zł, wypadkowa: 21,54 zł, chorobowa: 31,60 zł.

Obecnie płatnicy pokrywają 315,26 zł, w tym składka emerytalna 210,82 zł, rentowa 86,40 zł, wypadkowa 18,04 zł oraz chorobowa 26,46 zł.

Etap legislacyjny: założenia do projektu w wykazie prac rządu

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →