Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2020

System Legalis w czerwcu 2020 r. wzbogacony został aż o 32 407 nowych orzeczeń sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 329 936 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 69 nowych, pełnych tekstów artykułów. Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.
Spośród 41 najnowszych komentarzy oraz 55 monografii i systemów prawa opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Tomasz Aniukiewicz,
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I–II. Suplement. Zmiany w KPC wynikające z regulacji Covid-19. Red.: dr hab. Tomasz Szanciło,
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Suplement. Zmiany w KSH wynikające z regulacji Covid-19. Wydanie: 7. Red.: Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki,
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Wydanie: 9. Red.: dr hab. Andrzej Sakowicz, dr Katrzyna T. Boratyńska, dr Paweł Czarnecki, prof. UJ dr hab. Adam Górski, prof. UW dr hab. Michał Królikowski, dr Marcin Warchoł, dr Andrzej Ważny,
 • Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym Komentarz do art. 367-424(12) KPC – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska,
 • Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wydanie: 12. Stanisław Gurgul,
 • Kodeks pracy. Komentarz. Regulacje Covid-19 w prawie pracy. Red.: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk,
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Suplement. Zmiany w KC wynikające z regulacji Covid-19. Wydanie: 11. Red.: prof. dr hab. Maciej Gutowski,
 • Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług. Red.: prof. dr hab. Witold Modzelewski,
 • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Red.: prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Jacek Pyssa, Małgorzata Lehmann-Ziaja, Andrzej Dembiński, Bartłomiej Kurant,
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Suplement. Zmiany w KPA i PPSA wynikające z regulacji Covid-19. Wydanie: 6. Red.: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w czerwcu 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – czerwiec 2020 r. →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych