Od 29.1.2023 r. wnioski o wycinkę drzew będzie można składać online. Trzeba będzie podać obwód pnia lub pni na wysokości 5 cm oraz 130 cm od ziemi. W przypadku krzewów, jeżeli powierzchnia, jaką zajmują, będzie mniejsza niż 25 mkw., zezwolenie nie będzie potrzebne. Niezmiennie zaś wycinka dopuszczalna będzie w terminie od 15 października do 2 lutego – z uwagi na okres lęgowy ptaków.

Obowiązek występowania o pozwolenie obejmie przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, którym urząd wcześniej odmówił zgody, właścicieli nieruchomości, właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zezwolenia będzie wymagała wycinka np. w pasie drogi publicznej, na obszarach objętych ochroną krajobrazową. Ale obowiązek nie dotyczy osób prywatnych, które chcą dokonać wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

– Zignorowanie obowiązku uzyskania zgody grozi karami administracyjnymi, nakładanymi na właściciela nieruchomości – tłumaczy dr Piotr Pałka z kancelarii radców prawnych Derc Pałka. To dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Nieco inaczej jest w przypadku inwestycji budowlanej. Najpierw należy uzyskać pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, np. gazociągu.

Bez zezwolenia będzie można usuwać kilka gatunków drzew, nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa i platan klonolistny – nawet do 65 cm obwodu – oraz topola, wierzba, klon jesionolistny, a także klon srebrzysty – nawet do 80 cm obwodu. Ale zgodnie z drukiem sejmowym nr 2628 limity te mają być zmienione o dodatkowe 20 cm. Chyba że gminy wprowadzą w ramach planów miejscowych ochronę drzewostanu.

Zieleń można chronić w gminie w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, o czym mówi art. 83f ust. 14 lit. b ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916).

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →