Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz

Autorzy komentarza przedstawili relacje majątkowe pomiędzy małżonkami, niesłusznie utożsamiane jedynie z przepisami KRiO, a dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2017

System Legalis w styczniu 2017 r. wzbogacony został aż o 4535 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A pod redakcją prof. dr. hab. R. Skubisza to nowa publikacja prezentowana w module System Prawa Prywatnego.

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Komentarz obejmuje analizę przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

Rozwód i separacja. Komentarz

Komentarz stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy objętej tytułowym zagadnieniem.

Czytaj więcej

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane

Komentarz napisany jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2016

System Legalis w grudniu 2016 r. wzbogacony został aż o 10 558 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych ujęty został w bloki tematyczne systematyzujące proces zakupów zgodnie z jego faktycznym przebiegiem i omawiające w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Publikacja prezentuje całość zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – listopad 2016

System Legalis w listopadzie 2016 r. wzbogacony został aż o 14 961 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł