Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz już dostępny w module Postępowanie cywilne.

Czytaj więcej

Sędziowski komentarz do całego KPC

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505(39). Tom I pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło już dostępny w module Postępowanie cywilne.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

W sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r.

Czytaj więcej

Metodyka pracy prokuratora

Zarys metodyki pracy prokuratora oraz szczegółowe aspekty pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – październik 2019

Najnowsze komentarze do znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – wrzesień 2019

Spośród najnowszych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje: Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98–124 KPC…

Czytaj więcej

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Komentarz szczegółowo omawia ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz art. 98–124 KPC.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – sierpień 2019

System Legalis w sierpniu 2019 r. został wzbogacony aż o 25 656 nowych orzeczeń, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian

Komentarz omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących i aktualnych projektów.

Czytaj więcej

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

W 2. wydaniu komentarza zostały uwzględnione wszystkie najnowsze zmiany, w tym nowelizacja ustawy obowiązująca od 26.6.2019 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych