Nowe treści w Systemie Legalis – listopad 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną aktualizację treści w Systemie Legalis, w kórej zaprezentowane są m.in dodane w listopadzie pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck

Czytaj więcej

Kodeks postępowania cywilnego, T1. Komentarz do art. 1-729

W najnowszym – drugim – komentarza autorzy prezentują nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo SN i T KK.

Czytaj więcej

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych

Prawidłowa implementacja przepisów Dyrektywy 2014/24/UE ma kluczowe znaczenie dla wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – październik 2015

System Legalis w październiku 2015 r. wzbogacony został aż o 13 781 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 68 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To tylko […]

Czytaj więcej

Kodeks pracy. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks pracy. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. W. Muszalskiego to nowa pozycja dodana w module Prawo pracy Premium. 10. wydanie  Komentarza zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:ustawy z 7.11.2014 r., dotyczącej badań lekarskich,ustawy z 25.6.2015 r. dotyczącej ograniczenia terminowych umów o pracę oraz ustawy z […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, autorzy: J. Bieniak, dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, dr hab. K. Oplustil, r.pr. R. Pabis, dr A. Rachwał, dr M. Spyra, dr G. Suliński, dr M. Tofel, prof. UAM dr hab. R. Zawłocki to nowa pozycja dodana w module Kodeks spółek handlowych Standard. Czwarte wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie wszystkich nowelizacji, które […]

Czytaj więcej

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych pod redakcją prof. dr. hab. P. Kruszyńskiego to nowa publikacja w module Postępowanie karne Standard. Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym podzielona została na trzy części: część I to praktyczny komentarz dotyczący dowodów w procesie karnym, część II […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – wrzesień 2015

System Legalis we wrześniu 2015 r. wzbogacony został aż o 12 699 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. Zwracamy także uwagę na 17 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 106 nowych, pełnych tekstów artykułów.  To tylko wybrane treści, o […]

Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz – książka tygodnia

Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. J. A. Strzępki to nowa pozycja w module Prawo spółek handlowych Standard. W siódmym wydaniu Komentarza omówiono szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania oraz zmiany wchodzące w życie 1.1.2016 r.   (wprowadzone m.in. ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; Dz.U. z 2015 r. […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze – książka tygodnia

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz pod redakcją J. Pieróga to nowa pozycja dodana w module Zamówienia publiczne Standard.  Komentarz zawiera opracowanie podstawowych – najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów.   Autorzy przytoczyli i zanalizowali […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych