Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2014

System Legalis w grudniu 2014 r.  wzbogacony został o 13 090 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 17 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 85 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To tylko wybrane […]

Czytaj więcej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. dr. hab. Z. Niewiadomskiego to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo nieruchomości Premium.   8 wyd. komentarza, uwzględniając tekst jednolity z 24.4.2012 r. wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi od czasu ukazania się wydania poprzedniego, również wchodzące w życie 1.1.2015 r.,  […]

Czytaj więcej

Nauka o karze. Sądowy wymiar kary – książka tygodnia

Tom 5. Systemu Prawa Karnego pod red. prof. dr hab. T. Kaczmarka, pt. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo karne Premium.   Pozycja prezentuje w sposób wyczerpujący i pełny ważną dla prawa karnego problematykę, jaką jest nauka o karze. W niniejszej publikacji kompleksowo i […]

Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych. Komentarz – książka tygodnia

Stan prawny: 1 listopada 2014 r. Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis w listopadzie

System Legalis w listopadzie 2014 r.  wzbogacony został o 18 494 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 19 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 76 nowych, pełnych tekstów artykułów. To tylko wybrane treści, o […]

Czytaj więcej

Prawo procesowe administracyjne SPA – książka tygodnia

Omówione kwestie dotyczą m.in. zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy; instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;

Czytaj więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz

Omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z o.o., a także jej rozwiązaniem i likwidacją.

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Wydanie 7. komentarza do postępowania egzekucyjnego w administracji pod red. prof. zw. dr. hab. R. Hausera i prof. dr. hab. A. Szkoczylasa to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo Administracyjne Standard. W komentarzu wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak: egzekucja należności pieniężnych, egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis w październiku

27 533 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa; 17 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, 80 nowych, pełnych tekstów artykułów

Czytaj więcej

Ustawa o refundacji leków – książka tygodnia

Praktyczny komentarz do ustawy z 12.5.2011 r., będący kompleksowym omówieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu refundacji leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł