Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komentarz

Uwadze Państwa polecamy Komentarz do Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Dariusza Wocióra. Komentarz omawia szczególnego rodzaju umowę kredytu – odwrócona hipoteka ma dostarczyć dodatkowych źródeł dochodów z własnej nieruchomości lub innego prawa. Jest to nieznana w polskim systemie prawnym instytucja. Autor starał się połączyć zakres niezbędnej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami stosowania przepisów zawartych w ustawie o odwróconym […]

Czytaj więcej

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane.

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. SPH Tom 9 pod redakcją prof. zw. dr. hab. W. J. Katnera  to nowa pozycja w module System Prawa Prywatnego.   2. wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów (m.in. z obowiązującą od 25.12.2014 r. ustawą o prawach konsumenta, zmianami legislacyjnymi dotyczącymi umów offsetowych oraz umów […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – maj 2015

System Legalis w maju 2015 r. wzbogacony został aż o 18 426 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 12 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 10 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To […]

Czytaj więcej

Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450–1088. Tom II

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające pod redakcją prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego to nowa pozycja w module Prawo cywilne Standard.   Nowe, 8. wydanie Komentarza uwzględnia bardzo ważne zmiany legislacyjne w przepisach dotyczących formy umów, nabycia rzeczy i obowiązków znalazcy oraz w odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Dodano także najnowsze […]

Czytaj więcej

Kodeks karny – część ogólna T. II Komentarz do art. 32-116

Niniejsze wydanie uwzględnia omówienie wszelkich najnowszych zmian, wraz z najobszerniejszą i najdonioślejszą w skutkach od czasów uchwalenia KK nowelizację przepisów prawa Karnego z 20.2.2015r., dotyczącą zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar, która zacznie obowiązywać od 1.7.2015 r.

Czytaj więcej

Prawo mieszkaniowe. Komentarz – książka tygodnia

Prawo mieszkaniowe. Komentarz dr. hab. Adama Doliwy to jedna z ostatnich nowości, które polecamy w Module Prawo nieruchomości Standard.   Niniejsze, 5.wydanie będące opracowaniem  przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe uwzględnia najnowsze  zmiany legislacyjne, m.in. wyrok TK z 5.2.2015r., stwierdzający częściową niezgodność z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czy zmiany art. 19a-19e OchrLokU. […]

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz

Komentarz do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych autorstwa dr. hab. J. Bieluka i dr hab. D. Łobos-Kotowskiej to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo nieruchomości Premium.   Komentarz zawiera omówienie aktualnego orzecznictwa oraz wszystkich najnowszych zmian dotyczących m.in.: ograniczania przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne; wyłączania gruntów z […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – kwiecień 2015

System Legalis w kwietniu 2015 r. wzbogacony został aż o 14 200 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 14 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Czytaj więcej

VAT. Komentarz 2015 – książka tygodnia

VAT. Komentarz 2015 autorstwa T. Michalika to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo podatkowe Standard.   Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zakresu opodatkowania, w tym dostawą towarów i świadczeniem usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów; płatników, podatników oraz przedstawicieli podatkowych; […]

Czytaj więcej

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz

Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich autorstwa A. Haak-Trzuskawskiej i dr. hab. H. Haaka to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Postępowanie karne Standard.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych