Komentarz praktyczny prof. UZ dr hab. H. Paluszkiewicz

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych autorstwa prof. UZ dr hab. H. Paluszkiewicz to nowa publikacja w module Postępowanie karne Standard. Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, i uwzględnia wszystkie najnowsze […]

Czytaj więcej

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz pod redakcją dr. hab. prof. M. Załuckiego to nowa publikacja, na którą chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę.    Autorzy omawiają unijne rozporządzenie Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją prof. UWr dr. hab. J. Skorupki to nowa pozycja w module Postępowanie karne. Komentarz zawiera omówienie obowiązujących oraz znowelizowanych przepisów KPK, które ulegają zmianie na podstawie ustaw: z 27.9.2013 r. oraz 20.2.2015 r., wchodzących w życie od 1.7.2015 r.   Dokonana przez Autorów analiza przepisów KPK, które 30.6.2015 r. […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2015

System Legalis w czerwcu 2015 r. wzbogacony został aż o 26 492 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 16 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 99 nowych, pełnych tekstów artykułów.To tylko wybrane treści, o które […]

Czytaj więcej

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komentarz

Uwadze Państwa polecamy Komentarz do Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Dariusza Wocióra. Komentarz omawia szczególnego rodzaju umowę kredytu – odwrócona hipoteka ma dostarczyć dodatkowych źródeł dochodów z własnej nieruchomości lub innego prawa. Jest to nieznana w polskim systemie prawnym instytucja. Autor starał się połączyć zakres niezbędnej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami stosowania przepisów zawartych w ustawie o odwróconym […]

Czytaj więcej

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane.

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. SPH Tom 9 pod redakcją prof. zw. dr. hab. W. J. Katnera  to nowa pozycja w module System Prawa Prywatnego.   2. wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów (m.in. z obowiązującą od 25.12.2014 r. ustawą o prawach konsumenta, zmianami legislacyjnymi dotyczącymi umów offsetowych oraz umów […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – maj 2015

System Legalis w maju 2015 r. wzbogacony został aż o 18 426 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.   Zwracamy także uwagę na 12 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 10 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To […]

Czytaj więcej

Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450–1088. Tom II

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające pod redakcją prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego to nowa pozycja w module Prawo cywilne Standard.   Nowe, 8. wydanie Komentarza uwzględnia bardzo ważne zmiany legislacyjne w przepisach dotyczących formy umów, nabycia rzeczy i obowiązków znalazcy oraz w odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Dodano także najnowsze […]

Czytaj więcej

Kodeks karny – część ogólna T. II Komentarz do art. 32-116

Niniejsze wydanie uwzględnia omówienie wszelkich najnowszych zmian, wraz z najobszerniejszą i najdonioślejszą w skutkach od czasów uchwalenia KK nowelizację przepisów prawa Karnego z 20.2.2015r., dotyczącą zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar, która zacznie obowiązywać od 1.7.2015 r.

Czytaj więcej

Prawo mieszkaniowe. Komentarz – książka tygodnia

Prawo mieszkaniowe. Komentarz dr. hab. Adama Doliwy to jedna z ostatnich nowości, które polecamy w Module Prawo nieruchomości Standard.   Niniejsze, 5.wydanie będące opracowaniem  przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe uwzględnia najnowsze  zmiany legislacyjne, m.in. wyrok TK z 5.2.2015r., stwierdzający częściową niezgodność z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czy zmiany art. 19a-19e OchrLokU. […]

Czytaj więcej
 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych