Wykonywanie kary pozbawienia wolności… – książka tygodnia

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych autorstwa dr J. Konikowskiej-Kuczyńskiej to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo karne Premium. Podstawowym celem pracy jest ukazanie nowej instytucji w polskim prawie penitencjarnym – systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności. Autorka analizuje kwestie, które […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015

Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych autorstwa W. Dmocha to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo podatkowe Standard.   5. wydanie Komentarza szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym wchodzących w życie 1.1.2015 r., dotyczących m.in.: zmian w treści art. 12 (ogólne pojęcie przychodu), zmian w art. 26 (obowiązki płatnika), […]

Czytaj więcej

Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych – książka tygodnia

Monografia Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych autorstwa dr D. Opalskiej to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo spółek handlowych Premium.   Książka zawiera kompleksową analizę problematyki obowiązku lojalności w spółkach kapitałowych, uwzględniającą wyniki badań prawnoporównawczych.   Podjęto w niej studia nad trzema przejawami obowiązku lojalności: skierowanym do członków zarządu i rady […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2014

System Legalis w grudniu 2014 r.  wzbogacony został o 13 090 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 17 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.   Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 85 nowych, pełnych tekstów artykułów.   To tylko wybrane […]

Czytaj więcej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. dr. hab. Z. Niewiadomskiego to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo nieruchomości Premium.   8 wyd. komentarza, uwzględniając tekst jednolity z 24.4.2012 r. wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi od czasu ukazania się wydania poprzedniego, również wchodzące w życie 1.1.2015 r.,  […]

Czytaj więcej

Nauka o karze. Sądowy wymiar kary – książka tygodnia

Tom 5. Systemu Prawa Karnego pod red. prof. dr hab. T. Kaczmarka, pt. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo karne Premium.   Pozycja prezentuje w sposób wyczerpujący i pełny ważną dla prawa karnego problematykę, jaką jest nauka o karze. W niniejszej publikacji kompleksowo i […]

Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych. Komentarz – książka tygodnia

Stan prawny: 1 listopada 2014 r. Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis w listopadzie

System Legalis w listopadzie 2014 r.  wzbogacony został o 18 494 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 19 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 76 nowych, pełnych tekstów artykułów. To tylko wybrane treści, o […]

Czytaj więcej

Prawo procesowe administracyjne SPA – książka tygodnia

Omówione kwestie dotyczą m.in. zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy; instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;

Czytaj więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz

Omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z o.o., a także jej rozwiązaniem i likwidacją.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych