Postępowanie egzekucyjne w administracji

Wydanie 7. komentarza do postępowania egzekucyjnego w administracji pod red. prof. zw. dr. hab. R. Hausera i prof. dr. hab. A. Szkoczylasa to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo Administracyjne Standard. W komentarzu wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak: egzekucja należności pieniężnych, egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis w październiku

27 533 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa; 17 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, 80 nowych, pełnych tekstów artykułów

Czytaj więcej

Ustawa o refundacji leków – książka tygodnia

Praktyczny komentarz do ustawy z 12.5.2011 r., będący kompleksowym omówieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu refundacji leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska – książka tygodnia

Prawo ochrony środowiska autorstwa prof. dr hab. M. Górskiego, dr M. Pchałka, prof. dr hab. W. Radeckiego, dr J. Jerzmańskiego, M. Bar, dr S. Urbana, dr J. Jendrośka to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo samorządowe Standard. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: […]

Czytaj więcej

Sądowa kontrola administracji publicznej – książka tygodnia

W publikacji autorzy szczegółowo omówili uprawnienia stron, uprawnienia uczestników postępowania oraz uczestników postępowania na prawach strony oraz organizacji społecznych. W tomie znalazły się również ważne z praktycznego punktu widzenia omówienia poświęcone zdolności sądowej i procesowej.

Czytaj więcej

Prawo prywatne międzynarodowe SPP – książka tygodnia

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawem prywatnym międzynarodowym pomocne jest w uzasadnieniu wyboru systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis we wrześniu

Ponad milion rozstrzygnięć sądowych, 19 nowych komentarzy i monografii C.H.Beck, 16 nowych, kluczowych orzeczeń skomentowanych przez wiodące kancelarie prawne. To wybrane, wrześniowe nowości w Systemie Legalis.

Czytaj więcej

Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W komentarzu zostały omówione zakazy praktyk ograniczających konkurencję, zakaz porozumień, zakaz nadużywania pozycji dominującej, kontrola koncentracji przedsiębiorców, zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Czytaj więcej

Komentarz do Kodeksu cywilnego – książka tygodnia

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych