Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz

Prezentowany Komentarz omawia regulację ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wchodzi w życie 23.2.2018 r.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2018

System Legalis w styczniu 2018 r. wzbogacony został aż o 4 625 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa, obowiązku alimentacyjnego, małżeńskich ustrojów majątkowych, opieki i kurateli, rozwodu i separacji.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w modułach Prawo karne oraz Postępowanie karne

Publikacja zawiera niezwykle cenne, interesujące i praktyczne wskazówki karnoprawne, procesowe oraz kryminalistyczne dotyczące wypadków i kolizji komunikacyjnych, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, a także problematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej

Nowości w systemie Legalis; styczeń 2014 r.

Szanowni Państwo, w noworocznej aktualizacji aktów prawnych uwzględniliśmy Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 3 opublikowanej dnia 2 stycznia 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do pozycji 1041* opublikowanej dnia 31 grudnia 2013 r. Aktualizacja bieżąca modułu Unia Europejska obejmuje Dziennik Urzędowy UE serii L do Nr 334 z 13 grudnia 2013 […]

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Komentarz wyczerpująco omawia problematykę egzekucji należności pieniężnych, egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowania zabezpieczającego oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

Czytaj więcej

Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2017

System Legalis w grudniu 2017 r. wzbogacony został aż o 10 127 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Czytaj więcej

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. H. Dzwonkowskiego to nowa pozycja opublikowana w module Prawo podatkowe.

Czytaj więcej

Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3

Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, jak i szczególnej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny.

Czytaj więcej

Nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium

Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń rozporządzenia oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych