Akcja Konfiguracja została zakończona.
Dziękujemy za zgłoszenia!Konfigurator
Systemu Legalis to nowe narzędzie, dzięki któremu każdy prawnik może stworzyć Legalisa dopasowanego do swoich potrzeb i korzystać z niego od razu. Konfigurator umożliwia:

  • wybór modułów tematycznych, specjalistycznych i narzędzi
  • określenie ilości stanowisk i długości kontraktu,
  • użycie karty płatniczej i wygodnych, miesięcznych płatności cyklicznych,
  • zakup online i korzystanie z Legalisa od razu!
Zapraszamy na Konfigurator.Legalis.pl Regulamin akcji KonfigurAkcja.Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych