Pakiet Orange Systemu Legalis zawiera:

Poznaj szerszą ofertę pakietów Systemu Legalis dla kancelarii prawnych Sprawdź

Poniżej szczegółowe zestawienie komentarzy i metodyk C.H.Beck zawartych w pakiecie Orange Systemu Legalis.

Komentarze C.H.Beck do wszystkich dziedzin prawa w pakiecie Orange

Lp. Akt prawny Tytuł komentarza Autor Wydanie Rok Seria
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja RP. Tom I i II M. Safjan, L. Bosek 1 2016 Duże Komentarze Becka
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej B. Banaszak 2 2012 Komentarze Becka
3 Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński 11 2022 Komentarze Kodeksowe
4 Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych J. Bieniak, G. Nita-Jagielski 8 2022 Duże Komentarze Becka
5 Kodeks cywilny Kodeks cywilny E. Gniewek, P. Machnikowski 10 2021 Komentarze Kodeksowe
6 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy K. Pietrzykowski 7 2021 Komentarze Kodeksowe
7 Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego B. Adamiak, J. Borkowski 17 2021 Komentarze Kodeksowe
8 Kodeks karny Kodeks karny A. Grześkowiak, K. Wiak 7 2021 Duże Komentarze Becka
9 Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy J. Lachowski 4 2021 Komentarze Kompaktowe
10 Kodeks Etyki Radcy Prawnego Kodeks Etyki Radcy Prawnego T. Scheffler 3 2021 Komentarze Becka
11 Kodeks morski Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
12 Kodeks pracy Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy A. Sobczyk 5 2020 Komentarze Kompaktowe
13 Kodeks Etyki Adwokackiej Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu J. Naumann 4 2020 Komentarze Becka
14 Kodeks karny skarbowy Kodeks karny skarbowy G. Skowronek 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
15 Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego A. Sakowicz 9 2020 Komentarze Kompaktowe
16 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia A. Sakowicz 2 2020 Komentarze Kompaktowe
17 Kodeks wykroczeń Kodeks wykroczeń M. Bojarski, W. Radecki 8 2019 Komentarze Becka
18 Kodeks wyborczy Kodeks wyborczy B. Banaszak 3 2018 Komentarze Becka
19 Prawo upadłościowe Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne P. Zimmerman 7 2022 Komentarze Kompaktowe
20 Prawo restrukturyzacyjne Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne P. Zimmerman 7 2022 Komentarze Kompaktowe
21 Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym A. Mezglewski, M. Nowikowska, J. Kurek 2 2022 Krótkie Komentarze Becka
22 Prawo lotnicze Prawo lotnicze. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Wojciechowska 1 2022 Krótkie Komentarze Becka
23 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi R. Hauser, M. Wierzbowski 7 2021 Duże Komentarze Becka
24 Prawo o prokuraturze Prawo o prokuraturze. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury P. Drembkowski 1 2021 Komentarze Kompaktowe
25 Prawo budowlane Prawo budowlane Z. Niewiadomski 10 2021 Komentarze Becka
26 Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych P. Granecki, I. Granecka 1 2021 Duże Komentarze Becka
27 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce A. Balicki, M. Pyter, B. Zięba 1 2021 Komentarze Becka
28 Prawo o aktach stanu cywilnego Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
29 Prawo energetyczne Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych M. Czarnecka, T. Ogłódek 1 2020 Duże Komentarze Becka
30 Prawo geodezyjne i kartograficzne Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
31 Prawo o stowarzyszeniach Prawo o stowarzyszeniach E. Hadrowicz 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
32 Prawo o adwokaturze Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
33 Prawo o notariacie Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie A. Rataj, A. Szereda 1 2019 Komentarze Becka
34 Prawo atomowe Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
35 Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki 3 2019 Duże Komentarze Becka
36 Prawo przedsiębiorców Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu G. Kozieł 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
37 Prawo telekomunikacyjne Prawo telekomunikacyjne S. Piątek 4 2019 Komentarze Becka
38 Prawo geologiczne i górnicze Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
39 Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych J. Pieróg 15 2019 Duże Komentarze Becka
40 Prawo wodne Prawo wodne – gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Własność wód i obowiązki ich właścicieli M. Kościelak, P. Michalski, P. Tarkowski 1 2019 Komentarze Specjalistyczne
41 Prawo czekowe Prawo wekslowe i czekowe M. Czarnecki, L. Bagińska 7 2018 Duże Komentarze Becka
42 Prawo wekslowe Prawo wekslowe i czekowe M. Czarnecki, L. Bagińska 7 2018 Duże Komentarze Becka
43 Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe M. Pazdan 1 2018 Duże Komentarze Becka
44 Prawo spółdzielcze Spółdzielnie mieszkaniowe K. Pietrzykowski 9 2018 Krótkie Komentarze Becka
45 Prawo o ustroju sądów powszechnych Prawo o ustroju sądów powszechnych I. Hayduk-Hawrylak, B. Kołecki, A. Wleklińska 3 2018 Krótkie Komentarze Becka
46 Prawo farmaceutyczne Prawo farmaceutyczne L. Ogiegło 3 2018 Duże Komentarze Becka
47 Prawo pocztowe Prawo pocztowe M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny 1 2018 Komentarze Becka
48 Prawo prasowe Prawo prasowe B. Kosmus, G. Kuczyński 3 2018 Komentarze Becka
49 Prawo o zgromadzeniach Prawo o zgromadzeniach S. Gajewski, A. Jakubowski 1 2017 Ustawy w praktyce
50 Prawo oświatowe Prawo oświatowe A. Balicki, M. Pyter 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
51 Prawo wodne Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawne M. Łuczak, M. Tomaszewska 1 2017 Komentarze Specjalistyczne
52 Prawo własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej A. Michalak 1 2016 Krótkie Komentarze Becka
53 Prawo bankowe Prawo Bankowe R. Sikorski 1 2015 Krótkie Komentarze Becka
54 Prawo o szkolnictwie wyższym Prawo o szkolnictwie wyższym M. Pyter 1 2012 Komentarze Becka
55 Prawo przewozowe Prawo przewozowe T. Szanciło 1 2008 Krótkie Komentarze Becka
56 Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo upadłościowe i naprawcze P. Zimmerman 1 2007 Krótkie Komentarze Becka
57 Prawo o ustroju sądów administracyjnych Referendarze sądowi. Asystenci sędziów. Urzędnicy sądowi M. Rojewski 1 2007 Krótkie Komentarze Becka
58 Prawo łowieckie Prawo łowieckie J. Skrocka, J. Szczepański 1 1998 Krótkie Komentarze Becka
59 Ustawa o radcach prawnych Ustawa o radcach prawnych T. Scheffler 2 2022 Komentarze Becka
60 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Prawo lotnicze. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego K. Wojciechowska 1 2022 Krótkie Komentarze Becka
61 Ustawa o związkach zawodowych Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska 2 2022 Komentarze & Linia orzecznicza
62 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych W. Dmoch 10 2022 Podatkowe Komentarze Becka
63 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa A. Radzisław 2 2022 Ustawy w praktyce
64 Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych Liszka-Michałka 1 2022 Ustawy w praktyce
65 Ustawa Karta Nauczyciela Karta Nauczyciela J. Lisowski, K. Stradomski 2 2021 Ustawy w praktyce
66 Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych P. Polański 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
67 Ustawa o dowodach osobistych Ustawa o dowodach osobistych J. Podgórska-Rykała 1 2021 Ustawy w praktyce
68 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych P. Walczak 2 2021 Ustawy w praktyce
69 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o gospodarce nieruchomościami J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin 7 2021 Duże Komentarze Becka
70 Ustawa o grach hazardowych Ustawa o grach hazardowych G. Skowronek 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
71 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska E.K. Czech 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
72 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Ustawa o kołach gospodyń wiejskich G. Krawiec 1 2021 Ustawy w praktyce
73 Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych R. Reiwer 2 2021 Duże Komentarze Becka
74 Ustawa o kosztach komorniczych Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych R. Reiwer 2 2021 Duże Komentarze Becka
75 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości M. T.Kłoda, A. Sikorska-Lewandowska 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
76 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka 5 2021 Komentarze Kompaktowe
77 Ustawa o kontroli w administracji rządowej Ustawa o kontroli w administracji rządowej K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
78 Ustawa o muzeach Ustawa o muzeach A. Barbasiewicz 1 2021 Ustawy w praktyce
79 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce I. Wereśniak-Masri 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
80 Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych K. Woźniczko 1 2021 Komentarze Specjalistyczne
81 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Prawo mieszkaniowe A. Doliwa 6 2021 Komentarze Becka
82 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Z. Niewiadomski 12 2021 Komentarze Kompaktowe
83 Ustawa o podatku od towarów i usług VAT T. Michalik 16 2021 Podatkowe Komentarze Becka
84 Ustawa o Policji Ustawa o Policji K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
85 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Postępowanie egzekucyjne w administracji R. Hauser, M. Wierzbowski 10 2021 Duże Komentarze Becka
86 Ustawa o pracownikach samorządowych Ustawa o pracownikach samorządowych M. Rotkiewicz 2 2021 Komentarze Specjalistyczne
87 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu M. Dyl, M. Królikowski 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
88 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie G. Wrona 2 2021 Ustawy w praktyce
89 Ustawa o służbie cywilnej Ustawa o służbie cywilnej M. Rotkiewicz 2 2021 Komentarze Specjalistyczne
90 Ustawa o zmianie imienia i nazwiska Ustawa o zmianie imienia i nazwiska A. Nodżak 1 2021 Komentarze Specjalistyczne
91 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Prawo mieszkaniowe. A. Doliwa 6 2021 Komentarze Becka
92 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. M. Wolanin 3 2021 Krótkie Komentarze Becka
93 Ustawa o własności lokali Prawo mieszkaniowe A. Doliwa 6 2021 Komentarze Becka
94 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Ł. Kumkowski, M. M. Małek, D. Osada 1 2021 Podatki w praktyce
95 Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela J. M. Kondek 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
96 Ustawa o zawodzie farmaceuty Ustawa o zawodzie farmaceuty E. Wasilewska 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
97 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi G. Krawiec 1 2021 Ustawy w praktyce
98 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi L. Bosek 1 2021 Komentarze Becka
99 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach A. Jezierska-Markocka, M. Markocki 3 2021 Ustawy w praktyce
100 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych M. Dróżdż 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
101 Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
102 Ustawa o broni i amunicji Ustawa o broni i amunicji S. Hoc, J. Pasnik, P. Szustakiewicz 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
103 Ustawa o cudzoziemcach Prawo o cudzoziemcach. J. Chlebny 1 2020 Duże Komentarze Becka
104 Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
105 Ustawa o dokumentach publicznych Ustawa o dokumentach publicznych P. Tarkowski 1 2020 Ustawy w praktyce
106 Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15–25 Tarczy 4.0 R. Adamus 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
107 Ustawa o doradztwie podatkowym Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
108 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie G. P. Kubalski, B. Skóbel 1 2020 Ustawy w praktyce
109 Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
110 Ustawa o ewidencji ludności Ustawa o ewidencji ludności A. Nodżak 1 2020 Ustawy w praktyce
111 Ustawa o fundacjach Prawo o fundacjach. Komentarz do ustawy o fundacjach. Działalność fundacji w praktyce. Wzory dokumentów J. Podgórska-Rykała 1 2020 Ustawy w praktyce
112 Ustawa o instytutach badawczych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
113 Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych M. Czarnecka, T. Ogłódek 1 2020 Duże Komentarze Becka
114 Ustawa o izbach aptekarskich Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
115 Ustawa o izbach lekarskich Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
116 Ustawa o dyscyplinie wojskowej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
117 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym K. Osajda 1 2020 Komentarze Becka
118 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
119 Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów A. Kiepas-Kokot 1 2020 Komentarze Specjalistyczne
120 Ustawa o kuratorach sądowych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
121 Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
122 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami K. Zalasińska 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
123 Ustawa o odnawialnych źródłach energii Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych M. Czarnecka, T. Ogłódek 1 2020 Duże Komentarze Becka
124 Ustawa o ochronie osób i mienia Ustawa o ochronie osób i mienia K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
125 Ustawa o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
126 Ustawa Ordynacja podatkowa Ordynacja podatkowa H. Dzwonkowski 9 2020 Podatkowe Komentarze Becka
127 Ustawa o pracownikach urzędów państwowych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
128 Ustawa o podatku akcyzowym Akcyza M. Zimny 2 2020 Podatkowe Komentarze Becka
129 Ustawa o Polskiej Akademii Nauk Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
130 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
131 Ustawa o produktach kosmetycznych Ustawa o produktach kosmetycznych M. Urbaniak 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
132 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
133 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta L. Bosek 1 2020 Komentarze Becka
134 Ustawa o samorządzie województwa Ustawa o samorządzie województwa P. Drembkowski 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
135 Ustawa o rynku mocy Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych M. Czarnecka, T. Ogłódek 1 2020 Duże Komentarze Becka
136 Ustawa o rzecznikach patentowych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
137 Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
138 Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
139 Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy A. Sobczyk 5 2020 Komentarze Kompaktowe
140 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy A. Sobczyk 5 2020 Komentarze Kompaktowe
141 Ustawa o spółdzielni europejskiej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
142 Ustawa o spółdzielniach rolników Ustawa o spółdzielniach rolników B. Jeżyńska 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
143 Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym F. Radoniewicz, M. Toumi 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
144 Ustawa o transporcie drogowym Ustawa o transporcie drogowym M. Etel, A. Piszcz 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
145 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prawo o cudzoziemcach J. Chlebny 1 2020 Duże Komentarze Becka
146 Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej P. Zimmerman 1 2020 Krótkie Komentarze Becka
147 Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Specustawa mieszkaniowa A. Jakubowski 1 2019 Ustawy w praktyce
148 Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
149 Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
150 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz. M. Wierzbowski 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
151 Ustawa o wyścigach konnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
152 Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju Komentarz do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju A. Haładyj, J. Trzewik 1 2020 Komentarze Specjalistyczne
153 Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Prawo o cudzoziemcach J. Chlebny 1 2020 Duże Komentarze Becka
154 Ustawa o usługach płatniczych Ustawa o usługach płatniczych M. Grabowski 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
155 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji J. Szwaja 5 2019 Duże Komentarze Becka
156 Ustawa o żegludze śródlądowej Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
157 Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym G. Kozieł 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
158 Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Komentarz do art. 1–22 Ł. Ostrowski 1 2019 Komentarze Specjalistyczne
159 Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
160 Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym M. Asłanowicz 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
161 Ustawa o dozorze technicznym Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
162 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych M. Swora 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
163 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Ustawa o działaniach antyterrorystycznych P. Łabuz, T. Safjański, W. Zubrzycki 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
164 Ustawa o europejskich radach zakładowych Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
165 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne G. Kubalski, M. Małowiecka 1 2019 Ustawy w praktyce
166 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98–124 KPC. Komentarz K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński 10 2019 Komentarze Becka
167 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa A. Besiekierska 1 2019 Ustawy w praktyce
168 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego J. Bieluk 2 2019 Krótkie Komentarze Becka
169 Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
170 Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych M. Czerniawski, M. Kawecki 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
171 Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości P. Liwszic, T. Ochocki, Ł. Pociecha 1 2019 Ustawy w praktyce
172 Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
173 Ustawa o obligacjach Ustawa o obligacjach. M. Wierzbowski 2 2019 Komentarze Becka
174 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Ochrona praw lokatorów J. Chaciński 4 2019 Krótkie Komentarze Becka
175 Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych W. Misiąg 3 2019 Duże Komentarze Becka
176 Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych E. Hryniewicz-Lach, D. Lach 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
177 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów A. Brzeźna, M. Gajda-Durlik, A. Korcz-Maciejko 3 2019 Krótkie Komentarze Becka
178 Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej R. Frąckowiak 1 2019 Ustawy w praktyce
179 Ustawa o pracy na morzu Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
180 Ustawa o referendum lokalnym Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz A. Rakowska-Trela 1 2019 Komentarze Specjalistyczne
181 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych A. Michalak 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
182 Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym G. Kozieł 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
183 Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych M. Frączkiewicz, M. Terlikowska 1 2019 Ustawy w praktyce
184 Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
185 Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Ustawa o Służbie Ochrony Państwa M. Rogalski, P. Szustakiewicz, P. Złamańczuk 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
186 Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji M. Dargas-Draganik, J. Formela 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
187 Ustawa o społecznej inspekcji pracy Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
188 Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o samorządzie powiatowym P. Drembkowski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
189 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
190 Ustawa o Straży Granicznej Ustawa o Straży Granicznej B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
191 Ustawa o stanie klęski żywiołowej Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
192 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Świadczenia rodzinne W. Maciejko 5 2019 Krótkie Komentarze Becka
193 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Świadczenie usług drogą elektroniczną K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
194 Ustawa o transporcie kolejowym Ustawa o transporcie kolejowym K.B. Wojciechowska 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
195 Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające Ł. Węgrzynowski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
196 Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
197 Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji M. Dargas-Draganik, J. Formela 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
198 Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej J. Bieluk 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
199 Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym G. Kozieł 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
200 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych S. Kowalski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
201 Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa o dostępie do informacji publicznej M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz 3 2018 Krótkie Komentarze Becka
202 Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Odpowiedzialność karna menadżerów M. Bieniak 2 2018 Sądowe Komentarze Tematyczne
203 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń P. Machulak, J. Ziemba 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
204 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej L. Bielecki, A. Gorgol 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
205 Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Ustawa o Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury P. Dzienis, M. Kaczocha, K. Sadowski 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
206 Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami B. Paxford 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
207 Ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa o kredycie konsumenckim M. Stanisławska 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
208 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Prawo rynku kapitałowego M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda 3 2018 Duże Komentarze Becka
209 Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Prawo rynku kapitałowego M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda 3 2018 Duże Komentarze Becka
210 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Prawo rynku kapitałowego. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda 3 2018 Duże Komentarze Becka
211 Ustawa o odpadach wydobywczych Ustawa o odpadach wydobywczych. Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – zezwolenie, prowadzenie, przejęcie, zamknięcie A. Kiepas-Kokot 1 2018 Komentarze Specjalistyczne
212 Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa M. Rotkiewicz 1 2018 Komentarze Specjalistyczne
213 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów P. Wancke 1 2018 Ustawy w praktyce
214 Ustawa o rybactwie śródlądowym Straże. Komentarz do ustaw P. Drembkowski 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
215 Ustawa o samorządzie gminnym Ustawy samorządowe S. Gajewski, A. Jakubowski 1 2018 Ustawy w praktyce
216 Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji K. Lis-Zarrias, P. Machnikowski (red.) 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
217 Ustawa o strażach gminnych Straże. Komentarz do ustaw P. Drembkowski 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
218 Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy Ustawy samorządowe S. Gajewski, A. Jakubowski 1 2018 Ustawy w praktyce
219 Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi R.Cieślak 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
220 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych P. Drembkowski 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
221 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Ustawy samorządowe S. Gajewski, A. Jakubowski 1 2018 Ustawy w praktyce
222 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Prawo rynku kapitałowego M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda 3 2018 Duże Komentarze Becka
223 Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego J. Cebula 1 2017 Komentarze Becka
224 Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne A. Wierzbica 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
225 Ustawa o opłacie skarbowej Opłata skarbowa M. Kazek 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
226 Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych A. Stopyra, R. Woźniak 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
227 Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
228 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji P. Zawadzka 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
229 Ustawa o Biurze Ochrony Rządu Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 1 2017 Komentarze & Linia orzecznicza
230 Ustawa o lasach Ustawa o lasach K. Leśkiewicz 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
231 Ustawa o ochronie przyrody Ochrona terenów zieleni i zadrzewień D. Danecka, W. Radecki 2 2017 Krótkie Komentarze Becka
232 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych J. Marciniuk 18 2017 Podatkowe Komentarze Becka
233 Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego P. Sitniewski 1 2017 Ustawy w praktyce
234 Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi M. Gazda, R. Adamus 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
235 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi M. Namysłowska, A. Piszcz 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
236 Ustawa o rachunkowości Ustawa o rachunkowości A. Helin 7 2017 Podatkowe Komentarze Becka
237 Ustawa o rolnictwie ekologicznym Ustawa o rolnictwie ekologicznym K. Leśkiewicz 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
238 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej B. Królak, M. Rączka 1 2017 Ustawy w praktyce
239 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi M. Gazda, R. Adamus 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
240 Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (ustawa offsetowa) W. Pawłuszko, F. Seredyński, 1 2016 Krótkie Komentarze Becka
241 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej R. Rynkun-Werner, M. Wasylkowska-Michór 1 2016 Krótkie Komentarze Becka
242 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji A. Durda 1 2016 Krótkie Komentarze Becka
243 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym M. J. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna 1 2016 Ustawy w praktyce
244 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości A. Grabowska-Toś, P. Wancke 1 2016 Krótkie Komentarze Becka
245 Ustawa o rewitalizacji Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym M. J. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna 1 2016 Ustawy w praktyce
246 Ustawa o systemie informacji oświatowej Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie informacji oświatowej A. Balicki, M. Pyter, J. Kokot 1 2016 Komentarze Becka
247 Ustawa o systemie oświaty Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie informacji oświatowej A. Balicki, M. Pyter, J. Kokot 1 2016 Komentarze Becka
248 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Kazusy. Wzory pism. Schematy, tabele T. Niedziński, E. Nurzyńska-Wereszczyńska 1 2016 Komentarze & Linia orzecznicza
249 Ustawa o usługach detektywistycznych Ustawa o usługach detektywistycznych J. Brylak 1 2016 Krótkie Komentarze Becka
250 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej P. Czublun 1 2016 Ustawy w praktyce
251 Ustawa o drogach publicznych Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym M. J. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna 1 2016 Ustawy w praktyce
252 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Dodatki mieszkaniowe G. Manjura-Niśkiewicz 5 2016 Krótkie Komentarze Becka
253 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu   działalności kulturalnej S. Gajewski, A. Jakubowski 2 2016 Ustawy w praktyce
254 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy K. Antolak-Szymanski, T. Niedziński 1 2016 Krótkie Komentarze Becka
255 Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych P. Barta, P. Litwiński 4 2016 Krótkie Komentarze Becka
256 Ustawa o związkach metropolitalnych Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym M. J. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna 1 2016 Ustawy w praktyce
257 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Prawo budowlane i nieruchomości D. Okolski 2 2015 Komentarze Kompaktowe
258 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich A. Haak-Trzuskawska, H. Haak 1 2015 Krótkie Komentarze Becka
259 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych M. Pieklak 1 2014 Krótkie Komentarze Becka
260 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty L. Ogiegło 2 2015 Komentarze Becka
261 Ustawa o kontroli skarbowej Ustawa o kontroli skarbowej D. Zalewski, A. Melezini 2 2015 Podatki w praktyce
262 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych D. Łobos-Kotowska 1 2015 Krótkie Komentarze Becka
263 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Prawo budowlane i nieruchomości D. Okolski 2 2015 Komentarze Kompaktowe
264 Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym D. Wociór 1 2015 Krótkie Komentarze Becka
265 Ustawa o petycjach Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach S. Gajewski, A. Jakubowski 1 2015 Ustawy w praktyce
266 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy M. Culepa, D. Wołoszyn-Kądziołka 1 2015 Ustawy w praktyce
267 Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja 3 2015 Duże Komentarze Becka
268 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ł. Chruściel 1 2015 Krótkie Komentarze Becka
269 Ustawa o obligacjach Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane I. Heropolitańska, A. Drewicz-Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka 2 2014 Komentarze Becka
270 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów T. Skoczny 2 2014 Duże Komentarze Becka
271 Ustawa o odpadach Ustawa o odpadach A. Mostowska 1 2014 Krótkie Komentarze Becka
272 Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. M. Bejm 2 2014 Komentarze Becka
273 Ustawa o prawach konsumenta Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg) B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostak 1 2014 Krótkie Komentarze Becka
274 Ustawa o radiofonii i telewizji Ustawa o radiofonii i telewizji S. Piątek 1 2014 Krótkie Komentarze Becka
275 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo B. Lenart 1 2014 Ustawy w praktyce
276 Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych K. Flaga-Gieruszyńska 1 2014 Komentarze & Linia orzecznicza
277 Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe A. Herbet, S. Pawłowski, P. Zakrzewski 1 2014 Krótkie Komentarze Becka
278 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska 2 2014 Komentarze Becka
279 Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo B. Lenart 1 2014 Ustawy w praktyce
280 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym Pozainstancyjne środki ochrony prawnej M. Romańska 1 2013 Sądowe Komentarze Tematyczne
281 Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w_sprawach cywilnych prowadzonym w_państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K.Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
282 Ustawa  o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Pozainstancyjne środki ochrony prawnej M. Romańska 1 2013 Sądowe Komentarze Tematyczne
283 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych T. Grossmann 1 2013 Krótkie Komentarze Becka
284 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych G. Gudowska, K. Ślebzak 1 2013 Komentarze Becka
285 Ustawa o emeryturach pomostowych Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe G. Gudowska, K. Ślebzak 1 2013 Komentarze Becka
286 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński 1 2012 Krótkie Komentarze Becka
287 Ustawa o wyrobach medycznych Ustawa o wyrobach medycznych R. Blicharz, Ł. Chmielniak, L. Ogiegło 1 2012 Krótkie Komentarze Becka
288 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Ubezpieczenia społeczne, chorobowe i wypadkowe M. Gersdorf 1 2012 Komentarze Becka
289 Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych T. Ostrowski 1 2012 Krótkie Komentarze Becka
290 Ustawa o działalności leczniczej Ustawa o działalności leczniczej J. Nowak-Kubiak 1 2012 Krótkie Komentarze Becka
291 Ustawa o gospodarce komunalnej Ustawa o gospodarce komunalnej J. Zięty 1 2012 Krótkie Komentarze Becka
292 Ustawa o efektywności energetycznej Prawo energetyczne M. Czarnecka, T. Ogłódek 2 2012 Komentarze Becka
293 Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Kodeks pracy W. Muszalski 8 2011 Duże Komentarze Becka
294 Ustawa o sporcie Ustawa o sporcie W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz 1 2011 Krótkie Komentarze Becka
295 Ustawa o prokuraturze Ustawa o prokuraturze M. Mitera, E. Rojowska, M. Rojewski 1 2011 Krótkie Komentarze Becka
296 Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego A. Kiełtyka, A. Ważny 1 2011 Krótkie Komentarze Becka
297 Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa P. Mierzejewski, D. Trzcińska 1 2011 Krótkie Komentarze Becka
298 Ustawa o czasie pracy kierowców Ustawa o czasie pracy kierowców Ł. Prasołek 1 2010 Krótkie Komentarze Becka
299 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich J. Świeca 1 2010 Krótkie Komentarze Becka
300 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym P. Zawadzka 1 2009 Krótkie Komentarze Becka
301 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Zbiorowe prawo pracy J. Wratny, K. Walczak 1 2009 Komentarze Becka
302 Ustawa o organizacjach pracodawców Zbiorowe prawo pracy J. Wratny, K. Walczak 1 2009 Komentarze Becka
303 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Zbiorowe prawo pracy J. Wratny, K. Walczak 1 2009 Komentarze Becka
304 Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Zbiorowe prawo pracy J. Wratny, K. Walczak 1 2009 Komentarze Becka
305 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego J. Jezioro 1 2009 Komentarze Becka
306 Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów M. Leśniak 1 2009 Krótkie Komentarze Becka
307 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych Świadczenia emerytalne A. Kopeć, W. Maciejko, M. Wojewódka 1 2008 Krótkie Komentarze Becka
308 Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych Świadczenia emerytalne A. Kopeć, W. Maciejko, M. Wojewódka 1 2008 Krótkie Komentarze Becka
309 Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek Transgraniczne łączenie spółek. Komentarz E. Skibińska 1 2008 Krótkie Komentarze Becka
310 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz T. Srogosz 2 2008 Krótkie Komentarze Becka
311 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz A. Michalak 1 2008 Krótkie Komentarze Becka
312 Ustawa o Sądzie Najwyższym Referendarze sądowi. Asystenci sędziów. Urzędnicy sądowi. Komentarz M. Rojewski 1 2007 Krótkie Komentarze Becka
313 Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury Referendarze sądowi. Asystenci sędziów. Urzędnicy sądowi. Komentarz M. Rojewski 1 2007 Krótkie Komentarze Becka
314 Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
315 Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
316 Ustawa  o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Indywidualne konta emerytalne. Komentarz A. Kopeć, K. Niziołek, P. Paczkowski 1 2004 Krótkie Komentarze Becka
317 Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz J. Masiota 1 2003 Krótkie Komentarze Becka
318 Ustawa przepisy wprowadzające Kodeks cywilny Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088  K. Pietrzykowski 10 2021 Duże Komentarze Becka
319 Ustaw przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz K. Pietrzykowski, 7 2021 Komentarze Kodeksowe
320 Ustawa przepisy wprowadzające Kodeks karny Kodeks karny. Komentarz A. Grześkowiak, K. Wiak 7 2021 Duże Komentarze Becka
321 Ustawa przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego. Komentarz A. Sakowicz (red.) 9 2020 Komentarze Kompaktowe
322 Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz K. Osajda 1 2020 Komentarze Becka
323 Ustawa przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz G. Kozieł 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
324 Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające. Komentarz Ł. Węgrzynowski 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
325 Ustawa przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Prawo oświatowe. Komentarz A. Balicki, M. Pyter 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
326 Ustawa przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń Kodeks wykroczeń. Komentarz M. Bojarski, W. Radecki 7 2016 Duże Komentarze Becka
327 Ustawa przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz W. Kotowski, B. Kurzępa 3 2016 Komentarze Becka
328 Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska 2 2022 Komentarze & Linia orzecznicza
329 Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Ustawa o ksiągach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz I. Heropolitanska, A. Tułodziecka, K. Hrycków-Mycka, P. Kuglarz 5 2021 Komentarze Kompaktowe
330 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw Upadłość konsumencka M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek 3 2020 Krótkie Komentarze Becka
331 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku Ustawa o obligacjach. Komentarz M. Wierzbowski 2 2019 Komentarze Becka
332 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw D. Szostek 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
333 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw D. Szostek 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
334 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz K. Gil, M. Guzek, M. Lejman 1 2019 Podatki w praktyce
335 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Kodeks pracy. Komentarz A. Sobczyk 4 2018 Komentarze Kompaktowe
336 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz do nowelizacji P. Hoffman, M. Tabor-Gruszfeld 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
337 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Dodatki mieszkaniowe. Komentarz G. Manjura-Niśkiewicz 5 2016 Krótkie Komentarze Becka
338 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym M. J. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna 1 2016 Ustawy w praktyce
339 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz M. Namysłowska, A. Piszcz 1 2016 Duże Komentarze Becka
340 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego B. Groele 1 2015 Krótkie Komentarze Becka
341 Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych J. Byrski, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Komentarz J. Byrski 1 2014 Komentarze Specjalistyczne
342 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz T. Skoczny 2 2014 Duże Komentarze Becka
343 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne Prawo energetyczne. Komentarz M. Czarnecka, T. Ogłódek 2 2012 Komentarze Becka
344 Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska 1 2011 Komentarze Becka
345 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz K. Pietrzykowski 6 2011 Krótkie Komentarze Becka
346 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz M. Wolanin 2 2010 Krótkie Komentarze Becka
347 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz I. Schwenzer, K. Iwiński 1 2021 Duże Komentarze Becka
348 Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz I. Schwenzer, K. Iwiński 1 2021 Duże Komentarze Becka
349 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz A. Wróbel 2 2020 Duże Komentarze Becka
350 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz A. Wróbel 2 2020 Duże Komentarze Becka
351 Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz J. Ignaczewski 4 2019 Sądowe Komentarze Tematyczne
352 Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz M. Pazdan 1 2018 Duże Komentarze Becka
353 Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz M. Pazdan 1 2018 Duże Komentarze Becka
354 Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz M. Pazdan 1 2018 Duże Komentarze Becka
355 Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Protokół 1 o niektórych zagadnieniach jurysdykcji, postępowania i wykonania – Protokół 2 w sprawie jednolitej wykładni konwencji oraz w sprawie Stałego Komitetu Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
356 Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
357 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych. Tom II. Komentarz L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel 1 2010 Duże Komentarze Becka
358 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z protokołami dodatkowymi Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1–18. Tom I. Komentarz L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel 1 2010 Duże Komentarze Becka
359 Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu 20.3.1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej Konwencji, sporządzony w Strasburgu 16.9.1963 r. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych. Tom II. Komentarz L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel 1 2011 Duże Komentarze Becka
360 Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych. Tom II. Komentarz L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel 1 2011 Duże Komentarze Becka
361 Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych. Tom II. Komentarz L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel 1 2011 Duże Komentarze Becka
362 Traktat o Unii Europejskiej Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz K. Lankosz 1 2003 Komentarze Becka
363 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz E. Grabitz 1 2009 Komentarze Becka
364 Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 4 2007 Duże Komentarze Becka
365 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Komentarz T. Kęska-Leszyński 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
366 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz Ł. Goździaszek 1 2019 Krótkie Komentarze Becka
367 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II ) Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz M. Pazdan 1 2018 Duże Komentarze Becka
368 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz M. Sakowska-Baryła 1 2018 Krótkie Komentarze Becka
369 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129  w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE Prawo rynku kapitałowego. Komentarz M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda 3 2018 Duże Komentarze Becka
370 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego Unijne Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz M. Załucki 2 2018 Krótkie Komentarze Becka
371 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz M. Pazdan 1 2018 Duże Komentarze Becka
372 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego Unijne Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz M. Załucki 2 2018 Krótkie Komentarze Becka
373 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Prawo rynku kapitałowego. Komentarz M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda 3 2018 Duże Komentarze Becka
374 Decyzja Rady nr 2009/941/WE  z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz M. Pazdan 1 2018 Duże Komentarze Becka
375 Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiająca Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych Prawo pocztowe. Komentarz M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny 1 2018 Komentarze Becka
376 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Rozporządzenie UE Nr 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu. Komentarz S. Piątek 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
377 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz J. Pawelec 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
378 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz J. Pawelec 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
379 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz J. Pawelec 1 2017 Krótkie Komentarze Becka
380 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012. Komentarz J. Gołaczyński 1 2015 Krótkie Komentarze Becka
381 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja 3 2015 Duże Komentarze Becka
382 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz J. Maliszewska-Nienartowicz 1 2013 Komentarze Becka
383 Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
384 Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
385 Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
386 Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ( doręczanie dokumentów ) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
387 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
388 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
389 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
390 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 5 2013 Duże Komentarze Becka
391 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz K. Lewandowski, P. Fałkowski 1 2012 Podatkowe Komentarze Becka
392 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych Komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej K. Piasecki 4 2007 Duże Komentarze Becka
393 Rozporządzenie rady (WE) nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej. Komentarz J. Ciszewski 1 2004 Krótkie Komentarze Becka
394 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady J. F. Mika 2 2021 Podatki w praktyce
395 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady J. F. Mika 2 2021 Podatki w praktyce
396 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady J. F. Mika 2 2021 Podatki w praktyce
397 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Komentarz M. Jaranowski, N. Stojanowska 1 2021 Krótkie Komentarze Becka
398 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz I. Heropolitanska, A. Tułodziecka, K. Hrycków-Mycka, P. Kuglarz 5 2021 Komentarze Kompaktowe
399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Prawo o prokuraturze. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Komentarz P. Drembkowski 1 2021 Komentarze Kompaktowe
400 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady J. F. Mika 2 2021 Podatki w praktyce
401 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz G. Wrona 2 2021 Ustawy w praktyce
402 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
403 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
404 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
405 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
406 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
407 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
408 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
409 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych. Komentarz M. J. Nowak 1 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
410 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
411 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
412 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
413 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
414 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości — Regulamin urzędowania sądów powszechnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
415 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
416 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
417 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz M. Wojewódka 2 2020 Krótkie Komentarze Becka
418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
420 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie regulaminu wyścigów konnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
421 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
423 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
424 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
425 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
426 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
427 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
428 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
429 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
430 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
431 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 2 2020 Komentarze & Linia orzecznicza
432 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w_sprawie określenia krajów i_terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady J. F. Mika 1 2019 Podatki w praktyce
433 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady J. F. Mika 1 2019 Podatki w praktyce
434 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady J. F. Mika 1 2019 Podatki w praktyce
435 Rozporządzenie Ministra Finansów w_sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w_drodze oszacowania oraz sposobu i_trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w_przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady J. F. Mika 2 2017 Podatki w praktyce
436 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i trybu przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 1 2017 Komentarze & Linia orzecznicza
437 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Komentarz M. Romańska 1 2017 Sądowe Komentarze Tematyczne
438 Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz M. Łaszczuk, A. Szumański 1 2017 Duże Komentarze Becka
439 Regulamin Diecezjalny Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz J. Cebula 1 2017 Komentarze Becka
440 Regulamin Parafialny Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz J. Cebula 1 2017 Komentarze Becka
441 Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz J. Cebula 1 2017 Komentarze Becka
442 Przepisy Dyscyplinarne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz J. Cebula 1 2017 Komentarze Becka
443 Pragmatyka Służbowa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz J. Cebula 1 2017 Komentarze Becka
444 Przepisy Dyscyplinarne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz J. Cebula 1 2017 Komentarze Becka
445 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych i orzeczeń K. Flaga-Gieruszyńska 1 2017 Komentarze & Linia orzecznicza
446 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu   działalności kulturalnej. Komentarz S. Gajewski, A. Jakubowski 2 2016 Ustawy w praktyce
447 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami. Komentarz D. Szafrański 2 2016 Krótkie Komentarze Becka
448 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
449 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
450 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
451 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
452 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
454 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
455 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
456 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
457 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
458 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
459 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
460 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
461 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
462 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
463 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz S. Gajewski, A. Jakubowski 1 2015 Ustawy w praktyce
464 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
465 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
466 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
467 Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
468 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz J. Pieróg 1 2015 Duże Komentarze Becka
469 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo B. Lenart 1 2014 Ustawy w praktyce
470 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo B. Lenart 1 2014 Ustawy w praktyce
471 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Socjalnej w_sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w_pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo B. Lenart 1 2014 Ustawy w praktyce
472 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Socjalnej w_sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i_wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo B. Lenart 1 2014 Ustawy w praktyce
473 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Pozainstancyjne środki ochrony prawnej. Komentarz M. Romańska 1 2013 Sądowe Komentarze Tematyczne
474 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Urlopy pracownicze – akty wykonawcze. Komentarz A. Malinowski 1 2010 Krótkie Komentarze Becka
475 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i_Sportu w sprawie praktycznej nauki zawodu Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
476 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i_Polityki Socjalnej w_sprawie zasad i_warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i_wykształcenia ogólnego dorosłych Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 2 2006 Komentarze Becka
477 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
478 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
479 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Socjalnej w_sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w_sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 4 2006 Komentarze Becka
480 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Społecznej w_sprawie przypadków, w_których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
481 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Socjalnej w_sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w_okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w_Kodeksie pracy Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 3 2006 Komentarze Becka
482 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Socjalnej w_sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i_trybu jego wydawania i_prostowania Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
483 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Społecznej w_sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w_państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z_tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 2 2006 Komentarze Becka
484 Rozporządzenie Ministra Pracy i_Polityki Społecznej w_sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w_państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z_tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 3 2006 Komentarze Becka
485 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
486 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
487 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2006 Komentarze Becka
488 Rozporządzenie Rady Ministrów w_sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2002 Komentarze Becka
489 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2002 Komentarze Becka
490 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2002 Komentarze Becka
491 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz W. Muszalski, K. Walczak 1 2002 Komentarze Becka
492 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej Prawo łowieckie. Komentarz J. Skrocka, J. Szczepański 1 1998 Krótkie Komentarze Becka

 

Poznaj szerszą ofertę pakietów Systemu Legalis dla kancelarii prawnych Sprawdź

 

Metodyki C.H.Beck w pakiecie Orange Systemu Legalis

Lp. Tytuł Autor Wydanie Rok
1 Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych prof. dr hab. J. Gołaczyński 1 2022
2 Metodyka sporządzania aktów notarialnych dr M. Kasprzyk, M.Kudelski 1 2022
3 Umowy dotyczące spadków. Komentarz praktyczny. Wzory przykładowych umów. Klauzule umowne. Orzecznictwo dr hab. J. Bieluk, dr hab. A. Doliwa 1 2022
4 Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Decyzje Prezesa UOKiK. Przykłady klauzul niedozwolonych dr B.Paxford 2 2022
5 Postępowanie w sprawach kredytów frankowych. Poradnik dla frankowiczów P.Artymionek, A. Citko 1 2021
6 Metodyka postępowania przedsiębiorcy w sprawach wierzytelności przeterminowanych dr hab. P. Banasik, dr hab. S. Morawska 1 2021
7 Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe prof. USz dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, T. Aniukiewicz, K. Karwecka, dr A. Klich, dr T. Radkiewicz, L. Wietchy 1 2020
8 Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych A. Tomaszek 2 2020
9 Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie dr E. Wasilewska 1 2020
10 Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów dr R. Strugała 3 2020
11 Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny z orzecznictwem dr hab. J. Bieluk 1 2020
12 Sporządzanie umów elektronicznych. Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo prof. dr hab. J. Gołaczyński 1 2017
13 Metodyka postępowania obrońcy i pełnomocnika (adwokata i radcy prawnego) w sprawach przestępstw skarbowych i karuzelowych. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism W. Bergier, G. Flisiak, M. Zielonka 1 2022
14 Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych S. Jaworski 5 2021
15 Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści P. Knut 1 2020
16 Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych dr M. Olężałek 2 2020
17 Stosowanie formularzy uzasadnień wyroków w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. Komentarz praktyczny wraz z formularzami uzasadnień i orzecznictwem dr D. Drajewicz, dr P.Gensikowski 1 2020
18 Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji Z. Brodzisz 1 2019
19 Metodyka pracy adwokata w sprawach karnych S. Jaworski 1 2013
20 Metodyka pracy w sądach administracyjnych J. Drachal, prof. zw. dr hab. R. Hauser 2 2018
21 Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji prof. dr hab. M. Gutowski, prof. dr hab. P. Kardas 1 2017
22 Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism procesowych dr hab. L. Bosek, M. Wild 1 2014
23 Ryzyko odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej. Compliance prof. dr hab. R. Zawłocki 1 2022
24 Poradnik dla Wykonawcy. Jak wygrać przetarg? Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, umowy P. Granecki, I.Grnecka 1 2022
25 Ochrona danych osobowych od A do Z w 16 krokach dr P. Mielniczek 1 2021
26 Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Obowiązki pracodawcy. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, kwestie odszkodowawcze J. Adamska, dr hab. J. Bieluk, dr M. Kun-Buczko 1 2021
27 LegalTech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym dr hab. D. Szostek 1 2021
28 Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce prof. dr hab. A. Nowak-Far 1 2021
29 Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy W. Bergier, J. Jacyna 4 2020
30 Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 dr K. Piwowarska, T.Piwowarski 1 2020
31 Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/komorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej dr hab. D. Szostek 1 2018
32 Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki 1 2018
33 Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym dr D. Kotłowski, O. M. Piaskowska, K. Sadowski 1 2012