Zaprezentował je Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

– Ostatnie tragiczne wydarzenia, których byliśmy świadkami (chodzi o dwa zabójstwa: 8-letniej Magdy i 11-letniego Sebastiana), potwierdzają tezę, że trzeba zaostrzyć kary. Surowość kary ma bardzo ważne znaczenie, nieuchronność połączona z surowością – mówi wiceminister Woś. A to z kolei, jego zdaniem, jest powód, by radykalnie zaostrzyć kary i wprowadzić bezwzględne dożywocie.

W MS liczą, że ta propozycja spotka się z aprobatą wszystkich sił politycznych.

Wiceminister ujawnił także w środę inne propozycje – bardzo szerokiej reformy postępowania w sprawie nieletnich (ponad 400 artykułów). To ma być ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, kompleksowa reforma. W czym rzecz? Pojawi się obowiązek dozoru kuratora w przypadku najcięższych przestępstw. Sąd rodzinny będzie decydował o tym, czy resocjalizacja osoby, która opuszcza mury zakładu poprawczego, powiodła się i czy nie potrzebuje bieżącego nadzoru nad sobą. W przypadku najcięższych przestępstw, takich jak gwałt, pedofilia, morderstwo, ma zostać wprowadzony obowiązek umieszczania w zakładzie poprawczym. Jeśli resocjalizacja nie będzie skuteczna, sąd ma mieć możliwość wydłużenia pobytu w zakładzie poprawczym do 24. roku życia (dziś 21). Ministerstwo Sprawiedliwości chce także wprowadzenia instytucji pośredniej, pomiędzy młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym a zakładem poprawczym. Mają to być okręgowe ośrodki wychowawcze. W projekcie pojawia się także dolna granica odpowiedzialności dla dzieci i młodzieży – to 10 lat. Nieletni mają mieć też prawo do pomocy obrońcy od początku jakichkolwiek czynności z ich udziałem.

Nieletni, których nie stać na adwokata z wyboru, skorzystają z pomocy obrońcy z urzędu. Będzie on wyznaczany przez sąd rodzinny po stwierdzeniu zaistnienia określonych przesłanek – wskazał resort.

Rozwiązania mają też umożliwić dyrektorom szkół kierowanie uczniów, którzy popełnili mniej poważne występki, do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej. Niegroźny wandal posprząta więc korytarze szkolne i boisko.

Projekt gwarantuje ponadto powołanie komisji do spraw ośrodka leczniczego, która wskaże sądowi odpowiednią dla nieletniego placówkę w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka.

Etap legislacyjny: uzgodnienia wewnątrzresortowe.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź