Minister Finansów szybko zareagował na postulat wprowadzenia ulgi w VAT dla firm pomagających ofiarom wojny w Ukrainie. Z opublikowanego 4.3.2022 r. rozporządzenia wynika, że przy darowiźnie towarów lub usług mogą stosować 0-proc. stawkę podatku.

Ulga z warunkami

Przypomnijmy, że ustawa o VAT nakazuje opodatkować przekazywane nieodpłatnie towary i usługi (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi np. produktów spożywczych). To duży problem dla przedsiębiorców, którzy zaangażowali się w pomoc osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Muszą bowiem zapłacić podatek od darowizn. Wskazywała na to m.in. Polska Izba Handlu, podkreślając, że utylizacja niesprzedanych rzeczy okazuje się tańsza niż oddanie ich potrzebującym.

Z rozporządzenia wynika, że przynajmniej przez kilka miesięcy będzie inaczej. Na okres od 24.2.do 30.6.2022 r. wprowadza stawkę 0 proc. VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie. Ministerstwo Finansów podkreśla, że preferencja obejmuje wszelkiego rodzaju świadczenia, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie.

Ulga ma jednak pewne warunki. Zerową stawkę podatku stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

  1. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  2. podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (np. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej);
  3. jednostek samorządu terytorialnego.

Jak podkreśla resort finansów, chodzi o to, aby preferencja obejmowała świadczenia oferowane podmiotom, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu i dystrybucji pomocy dla osób poszkodowanych.

Druga sprawa: dokumentacja. Warunkiem zastosowania zerowej stawki jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy przedsiębiorcą a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów. Powinno z niej wynikać, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Szkolenia online z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Ważne dokumenty

Ministerstwo Finansów informuje, że umowa darowizny może mieć na przykład postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych e-mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przekazane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorcę. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony – podkreśla resort.

Rozporządzenie weszło w życie 5.3.2020 r. Zerową stawkę VAT można stosować do 30.6.2022 r. Ministerstwo Finansów zastrzega jednak, że preferencja może być przedłużona. Nie wyklucza też jej rozszerzenia.

Komentarze do zmian w ustawach podatkowych. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Zostaje prawo do odliczenia

Czy przedsiębiorca, który przekaże towary podmiotowi wspierającemu ofiary wojny i zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów zastosuje zerową stawkę podatku, zachowa prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie? Powinno tak być. Zerowa stawka VAT nie wyklucza bowiem odliczenia.

Potwierdzają to objaśnienia ministra finansów dotyczące podobnych preferencji wprowadzonych dla firm walczących z epidemią koronawirusa. Czytamy w nich chociażby, że stosowanie do darowizn laptopów i tabletów stawki 0 proc. VAT oznacza, że przedsiębiorca ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia/wytworzenia towarów będących przedmiotem darowizny. Podobnie minister finansów pisze o towarach związanych z ochroną zdrowia. Podaje przykład środków dezynfekujących. Przedsiębiorca przekazał je bezpłatnie szpitalowi. Ma prawo do zastosowania stawki 0 proc. VAT. Ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu podarowanych towarów – czytamy w objaśnieniach ministra finansów.

Podstawa prawna: Dz.U. z 4.3.2022 r., poz. 531.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →