Przez telefon, online, stacjonarnie

Radcowie prawni i aplikanci, chcący zaangażować się w pomoc prawną pro bono obywatelom Ukrainy, mogą zgłosić się bezpośrednio do koordynatorów pomocy prawnej w macierzystych okręgowych izbach radców prawnych. Sposób jej udzielania zależy od izby. Na przykład w województwie lubelskim od czwartku działa adres e-mail: [email protected], na który można wysyłać zapytania prawne dotyczące przekroczenia granicy czy legalizacji pobytu bądź poprosić o kontakt z prawnikiem. Można także otrzymać przez internet wzory dokumentów lub poradę dotyczącą zatrudnienia. Z pomocy mogą skorzystać nie tylko osoby przekraczające naszą granicę, ale także te, które chcą przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe uchodźców bądź dać im zatrudnienie. Lubelska Izba Radców Prawnych uruchomiła także całodobowy numer telefonu +48 518 777 025, pod który można wysłać esemesem prośbę o kontakt z prawnikami. Obsługa zapewniana jest w języku polskim, ukraińskim, angielskim oraz francuskim.

Monitorowana jest również sytuacja w sądach rejonowych właściwych dla przejść granicznych w zakresie udzielenia wsparcia w ewentualnych postępowaniach z udziałem uchodźców.

Chętni radcowie i aplikanci mogą skorzystać ze szkoleń, np. w poniedziałek można było poznać prawo uchodźcze w zakresie niezbędnym do świadczenia doraźnej pomocy prawnej. Uczestniczyło w nim prawie 400 osób.

– Zakładam, że liczba porad dla uchodźców od poniedziałku będzie systematycznie rosła wobec udostępnienia wiadomości o możliwości uzyskania wsparcia prawnego w ramach współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Należy pamiętać, że na UMCS studiuje 800 studentów z Ukrainy, a więc wiadomość ta rozchodzi się szybko wśród zainteresowanych oraz ich rodzin – mówi dziekan lubelskiej Izby Radców Prawnych Arkadiusz Bereza.

OIRP w Rzeszowie uruchomiła dwa punkty pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy – w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 i w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.

Także adwokatura w całej Polsce organizuje pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Dziekani poszczególnych okręgowych rad adwokackich wyznaczyli koordynatorów do spraw utworzenia i organizacji programu pomocowego. Wsparcie może się nieco różnić z zależności od rady okręgowej.

System Legalis dla kancelarii i działu prawnego każdej wielkości. Kup online, korzystaj od razu. Sprawdź

Dla uciekających adwokatów

– Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińską adwokaturą. Wspieramy ich finansowo, by mogli świadczyć pomoc prawną w Ukrainie. Otaczamy też opieką adwokatki ukraińskie, które przybywają do Polski. Rada podejmuje też działania na forum międzynarodowym. Adwokaci z innych państw również wspierają Ukraińców – mówi Grzegorz Kukowka, adwokat, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. I dodaje, że adwokaci w całej Polsce udzielają bezpłatnych porad prawnych obywatelom Ukrainy. W samej Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zgłosiło się ponad 500 osób gotowych udzielać takiej pomocy. Odbywają się też szkolenia. Nie każdy adwokat zajmował się przecież do tej pory np. prawem azylowym czy procedurami zatrudniania obywateli Ukrainy. Adwokaci mogą się też dowiedzieć, jak pracować z osobami w traumie.

– Spodziewamy się tysięcy zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy prawnej. Wielu adwokatów jeździ też na granicę, udziela schronienia. Prowadzimy zbiórkę lekarstw, koców, żywności – mówi Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Kup online System Legalis – korzystaj od razu. Sprawdź

Darmowe potwierdzenia

Krajowa Rada Notarialna zaapelowała do wszystkich notariuszy o wsparcie obywateli Ukrainy, w szczególności poprzez możliwie szybką i życzliwą obsługę przy dokonywaniu przez nich czynności notarialnych związanych z załatwieniem formalności pozwalających na wjazd i pobyt, ale także wykonywanie pracy czy kontynuowanie nauki na terytorium Polski. Do akcji pomocy włączają się coraz liczniej polscy notariusze, którzy deklarują, że nie będą pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach.

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską, mogą uzyskać też pomoc, dzwoniąc na numer infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75. Zostaną poinformowani o zakresie przysługującego im wsparcia.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →