Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wynika z niego, że zostaną przedłużone do końca 2024 r. (obecne rozporządzenie obowiązuje do 31.12.2023 r.).

Przypomnijmy, że kasę fiskalną musi mieć ten, kto sprzedaje towary bądź świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Limit obrotów zwalniających z obowiązku wystawiania paragonów wynosi 20 tys. zł rocznie. Wyliczamy go proporcjonalnie (czyli jest uzależniony od okresu prowadzonej działalności). Ten limit będzie obowiązywać także w 2024 r.

Część branż jest jednak z tego zwolnienia wyłączona. Nie skorzystają z niego np. prawnicy bądź lekarze. Muszą wydawać paragony bez względu na to, jakie mają obroty. Oczywiście wtedy, gdy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Stosować kas nie muszą więc prawnicy, którzy obsługują tylko firmy.

Nadal będzie obowiązywać też zwolnienie dla usług wykonywanych wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Oznacza to, że nie trzeba wydawać paragonów dokumentujących poradę online albo konsultacje telefoniczne. Są jednak dwa warunki.

Pierwszy – to przyjęcie zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK).

Jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur? Pobierz bezpłatny, praktyczny poradnik! Sprawdź

Drugi – to identyfikacja transakcji (z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno wynikać, jakiej usługi dotyczy). Wyłączone z obowiązku rejestrowania w kasie będą też nadal czynności notarialne.

Ze zwolnienia ze względu na obroty nie skorzystają (tak jak teraz) fryzjerzy, taksówkarze, kosmetyczki czy warsztaty samochodowe. Minister uzasadnia to potrzebą przeciwdziałania nadużyciom.

Projekt utrzymuje zwolnienie z kas dla sprzedaży węgla kamiennego mieszkańcom, która dokonywana jest na podstawie szczególnych przepisów mających ograniczyć negatywne skutki wojny.

Do rozporządzenia dodano przepis uściślający, który stanowi, że przy obliczaniu wartości sprzedaży (na potrzeby korzystania ze zwolnienia) nie uwzględnia się należnego VAT.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, proponowane przepisy dotyczą wszystkich rodzajów kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, kas online oraz mających postać oprogramowania).

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2024 r.

Etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →