Studencie,
korzystanie z Systemu Legalis stało się jeszcze prostsze!

Specjalnie dla Ciebie, we współpracy z szeregiem polskich uczelni wyższych, przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające na logowanie się do systemu bez konieczności zakładania indywidualnego konta użytkownika. Od swobodnego korzystania z zasobów Systemu Informacji Prawnej Legalis dzieli Cię jedynie kilka prostych kroków.

Podczas korzystania z wydziałowej sieci Internet wejdź na stronę legalis.pl, kliknij w link „Zaloguj” a następnie w button „Zaloguj po IP”, by cieszyć się pełną wersją naszego produktu.

Lista uczelni z dostępem* do Systemu Informacji Prawnej Legalis:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Uniwersytet Śląski
 4. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 6. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 7. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 8. Uniwersytet Gdański
 9. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
 10. Uniwersytet Szczeciński
 11. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 12. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 13. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 14. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 15. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 17. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 18. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 19. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 20. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 21. Uniwersytet Zielonogórski
 22. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 23. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego

*dostęp dla użytkowników wewnętrznej sieci Internet uczelni