Przekonała się o tym kobieta, która zainwestowała 50 tys. zł w instalację fotowoltaiczną. Chce odliczyć tę kwotę od dochodu. Nic z tego – stwierdziła skarbówka.

Dlaczego? Otóż ekologiczne ogrzewanie zostało zamontowane trzy dni przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania. Wobec tego skarbówka uznała, że dom nie był jeszcze wybudowany. A ustawa o PIT stanowi, że od dochodu odliczamy wydatki na termomodernizację budynku, który już istnieje.

Opinia kierownika się nie liczy

Nie pomógł argument, że już trzy tygodnie wcześniej kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu robót, tym samym stwierdzając, że budynek nadaje się do użytkowania. Taki wpis znalazł się w dzienniku budowy. I wtedy też właścicielka domu przystąpiła do jego użytkowania.

Fiskus stwierdził, że nie ma to znaczenia. Powołał się na art. 54 prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem do użytkowania można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli w ciągu 14 dni nie zgłosi sprzeciwu. Nie można uznać, że budowa została formalnie zakończona, jeśli inwestor nie złożył takiego zawiadomienia – podkreśliła skarbówka. Skoro więc wydatki na fotowoltaikę zostały poniesione wtedy, gdy dom był w budowie, jego właścicielce nie przysługuje odliczenie (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KDIPT2-2.4011.1003.2020.3.MK).

– To restrykcyjne podejście. Skarbówka uznała, że o tym, czy dom jest już zbudowany, nie przesądza faktyczne zakończenie prac, ale formalne przesłanki określone w przepisach prawa budowlanego – mówi Michał Piotrowski, doradca podatkowy, partner zarządzający w TPM Tax.

– Prawo budowlane jest skomplikowane, niełatwo określić moment decydujący o zakończeniu budowy. Niestety, w tej sprawie fiskus przyjął niekorzystną dla podatników wykładnię – podkreśla Andrzej Jagiełło, doradca podatkowy w kancelarii Sendero.

– Celem ulgi na walkę ze smogiem było promowanie inwestycji ekologicznych. Można mieć wątpliwości, czy takie rygorystyczne interpretacje w tym pomogą – dodaje Michał Piotrowski.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Trzeba dobrze zaplanować

Eksperci podkreślają jednak, że trudno będzie w tej sytuacji wywalczyć zmianę stanowiska fiskusa.

Co można więc poradzić osobom, które chcą założyć ekologiczne ogrzewanie w trakcie budowy domu i jednocześnie skorzystać z ulgi?

– Powinny tak zaplanować inwestycję, aby nie doszło do sporu ze skarbówką – mówi Michał Piotrowski. – Inwestor może przesunąć moment instalacji ekologicznego ogrzewania. Tak aby nastąpił już po załatwieniu wszystkich formalności związanych z zakończeniem budowy. Wtedy fiskus nie powinien mieć obiekcji – tłumaczy Andrzej Jagiełło.

Kto może skorzystać z ulgi? Zarówno osoby rozliczające się według skali (m.in. przedsiębiorcy, pracownicy czy zleceniobiorcy), jak i ryczałtem (np. zarabiający na prywatnym wynajmie). A także przedsiębiorcy, którzy płacą liniowy PIT.

Wydatki na ekologiczne ocieplenie domu można odliczyć od dochodu. Maksymalny limit ulgi to 53 tys. zł. Załóżmy, że korzysta z niej przedsiębiorca odprowadzający 19-proc. liniowy PIT. Jeśli wykorzysta cały odpis i obniży swój dochód o 53 tys. zł, zaoszczędzi na podatku 10 070 zł.

Większy zysk będzie wtedy, gdy z ulgi skorzysta kilka osób. Każda ma bowiem swój limit odliczenia.

Szczegółowy wykaz preferowanych ulgą zakupów znajdziemy w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju, określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU z 2018 r., poz. 2489).

Wydatki muszą być udokumentowane. Potrzebne są faktury wystawione przez podatnika VAT (który nie korzysta ze zwolnienia).

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Monika Brzostowska doradca podatkowy w kancelarii KiB

Fiskus twierdzi, że osoba, która założy ekologiczne ogrzewanie jeszcze przed zawiadomieniem urzędników z nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, nie ma prawa do odliczenia. To surowe podejście i znacznie ogranicza zakres ulgi. Skarbówka jednak nie zmieni zdania, dopóki nie zmieni się ustawa o PIT. Uważam, że ustawodawca powinien dopuścić odliczenie także wydatków poniesionych w trakcie budowy. Państwu zależy przecież na walce ze smogiem, zachęty podatkowe też się przyczyniają do jego ograniczenia. Na razie jednak inwestorom nie pozostaje nic innego, jak zadbać o właściwą kolejność zdarzeń. Jeśli chcą skorzystać z ulgi, proces instalacji ekologicznego ogrzewania powinien zakończyć się już po dopełnieniu wszystkich związanych z wybudowaniem domu formalności. Oczywiście muszą też mieć fakturę, która to potwierdza.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź