Wolne na szczepienie – decyzja pracodawcy

Przepisy regulujące kwestię szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 oraz przepisy dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie przewidują dnia wolnego od pracy w związku ze szczepieniem. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku udzielania pracownikowi zwolnienia od pracy w tym celu. Jednakże pracodawcy mogą w swoich zakładach pracy wprowadzić regulacje wewnątrzzakładowe, które przewidują uprawnienie pracownika do usprawiedliwionej nieobecności na czas szczepienia lub nawet całego dnia wolnego w dniu podania szczepionki. Istnieje również możliwość udzielania dwóch dni wolnych, jednego na dzień szczepienia a drugiego na dzień po szczepieniu. Wprowadzenia odpowiednich regulacji, w tym zasad udzielania zwolnienia będzie zależeć od pracodawcy. Pracodawca może zawsze wprowadzić przepisy wewnątrzzakładowe, które są korzystniejsze dla pracownika zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika.

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Nawet 2 dni wolne od pracy

Coraz więcej zakładów pracy wprowadza takie rozwiązania prawne lub rozważa ich wprowadzenie. Możliwość skorzystania z dnia wolnego w dniu szczepienia i dzień po może spowodować, że pracownik będzie mógł w spokoju dojść do siebie, także w razie wystąpienia skutków ubocznych, bez korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Urlop na szczepienie

W przypadku, kiedy pracodawca nie zdecyduje się na wprowadzenie rozwiązań umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia na czas szczepienia, a dzień planowanego szczepienia nie jest dla pracownika dniem wolnym pracownik może w tym celu skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów lub w porozumieniu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W obu przypadkach pomimo ustalonego terminu urlopu wypoczynkowego możliwie jest przesunięcie terminu na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Bez wątpienia szczepienie przeciwko wirusowi powodującemu chorobę COVID-19 jest istotnym powodem, który uzasadnia uzyskanie urlopu na dzień szczepienia. Ponadto każdemu pracownikowi w roku kalendarzowym przysługują 4 dni urlopu na żądanie, które może wykorzystać w terminie przez siebie wskazanym. Ważne żeby zgłosił żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Należy jednak pamiętać, że pracownik nie może udać się na urlop wypoczynkowy bez zgody pracodawcy. Zasada ta dotyczy również urlopu na żądanie. Jeśli nie uzyska on od pracodawcy zgody na urlop wtedy jego nieobecność może być potraktowana jako nieusprawiedliwiona, co w konsekwencji może prowadzić do odpowiedzialności porządkowej pracownika lub stać się podstawą do rozwiązania umowy o pracę.

Szczepienie jako sprawa osobista

Pracownik może także skorzystać ze zwolnienia od pracy na załatwienie spraw osobistych. Składa w tym celu do pracodawcy pisemny wniosek. Przepisy prawa pracy wymagają formy pisemnej wniosku, jednak nie zobowiązują pracownika do uzasadniania swojej potrzeby. Podanie jako przyczyny zwolnienia chęci uczestniczenia w szczepieniu bez wątpienia może wpłynąć pozytywnie na decyzję pracodawca. Należy bowiem pamiętać, że to od woli pracodawca będzie zależeć czy udzieli pracownikowi wolnego czy nie.

Uzyskane zwolnienia na załatwienie spraw osobistych najczęściej jest przez pracowników odpracowywane. Czas zwolnienia nie jest wliczany do czasu pracy i nie przysługuje za niego wynagrodzenie. Odpracowanie zwolnienia nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych oraz nie może naruszać odpoczynków pracowniczych. Powinno ono nastąpić do zakończenia okresu rozliczeniowego pracownika.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →