Projekt zmiany ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o ABW i AW jest związany z wejściem w życie unijnego rozporządzenia 2021/784 w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do nowych uregulowań unijnych.

Chodzi o zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego poprzez przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. To po pierwsze. Po drugie, przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa publicznego w całej UE.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie we wszystkich państwach Unii mechanizmu umożliwiającego skuteczne i legalne usuwanie wątpliwych treści, a także ich blokowanie. Mechanizm ten ma mieć zastosowanie do wszystkich dostawców usług hostingowych, niezależnie od miejsca ich głównej siedziby, o ile działają w co najmniej jednym państwie członkowskim UE.

Treściami o charakterze terrorystycznym są m.in. materiały, które podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, np. poprzez pochwalanie aktów tego typu. Uwadze służb nie ujdą też wpisy nakłaniające do uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej czy zawierające instruktaż, jak wytwarzać materiały wybuchowe.

Co ważne, przepisy unijnego rozporządzenia nie będą miały zastosowania m.in. do usług poczty elektronicznej lub przesyłanych wiadomości prywatnych. Za to będą obowiązywały dostawców mediów społecznościowych.

Zgodnie z projektem polskiej ustawy na naszym krajowym podwórku to szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wydawał nakazy zobowiązujące dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym (lub uniemożliwienia dostępu do nich w całej UE). On też zweryfikuje analogiczne decyzje wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich oraz stwierdzi ewentualne naruszenia. Do kompetencji szefa ABW będzie też należeć nakładanie kar administracyjnych.

Etap legislacyjny: Projekt czeka na rozpatrzenie przez Komitet ds. Europejskich.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →