Jakie zmiany czekają pełnomocników, jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne?

Największa to e-doręczenia, których wejście w życie wyznaczono na 10.12.2023 r. Od tego dnia każdy adwokat i radca prawny będzie zobowiązany do posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych. Ma obsługiwać całość korespondencji procesowej, ale i znaczną część pozaprocesowej – to swego rodzaju elektroniczny list polecony. Adres do doręczeń elektronicznych zobowiązane są (lub będą) posiadać różne grupy zawodowe, urzędy i sądy – i dla każdej z tych grup obowiązek wchodzi w innym terminie. Operatorem domyślnym skrzynek dla e-doręczeń będzie Poczta Polska.

W prawie o adwokaturze obowiązek posiadania skrzynek do e-doręczeń został umieszczony wraz z pierwotnym wskazaniem jego wejścia w życie, ale na skutek nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych odsuwających ten obowiązek w czasie przepisy stały się niespójne. Termin reguluje komunikat ministra cyfryzacji i mimo zastrzeżeń do sposobu aktywowania tego obowiązku trzymamy się go.

Drugą kwestią jest procedowana ustawa rozszerzająca m.in. doręczenia przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych na postępowanie karne. Ustanawia ona obowiązek posiadania przez adwokata konta także w tym portalu. Do jednego i do drugiego aktu prawnego przygotowujemy się w pracach samorządowych.

Na czym te przygotowania polegają?

Przede wszystkim zrobiliśmy rozpoznanie rynku, kto może takie usługi doręczenia elektronicznego świadczyć. Bo oprócz operatora publicznego mogą istnieć prywatni tzw. kwalifikowani dostarczyciele usług zaufania publicznego. Działają oni na podstawie przepisów unijnych (tzw. rozporządzenie eIDAS) i mogą zastąpić doręczyciela publicznego, czyli Pocztę Polską. Oczywiście, mamy tu pewne zastrzeżenia do ochrony tajemnicy adwokackiej i konkurencyjności na rynku. Niestety w ustawie zapisano, że każdy urząd musi korzystać z doręczyciela publicznego – więc i tak na koniec dnia wszystkie nasze pisma w formie elektronicznej trafią do Poczty Polskiej. Zastanawiamy się, jak polepszyć ochronę tajemnicy zawodowej, ale – niestety – nie zmienimy doręczyciela (na innego niż publiczny) dla sądów czy urzędów.

System Iuscase - pełna kontrola nad procesem realizacji e-doręczeń. Wypróbuj bezpłatnie! Sprawdź

A jak samorząd będzie pomagał adwokatom przygotować się do tych zmian?

Zorganizujemy dodatkowe szkolenia z nowych przepisów. Uruchomiliśmy też niedawno opracowaną przez nas usługę Cyfrowej Kancelarii, w której planujemy rozszerzyć moduł do obsługi doręczeń elektronicznych (tak jak obecnie moduł do współpracy z portalem informacyjnym sądów powszechnych w postępowaniu cywilnym). Będzie dostępny w podstawowej wersji usługi. Automatycznie zintegrujemy go też z doręczeniami w sprawach karnych, które mają być dopiero wprowadzone, oraz docelowo z systemem doręczeń elektronicznych. Dzięki tej usłudze wszystkie doręczenia elektroniczne danego adwokata będą widoczne w jednym panelu, z zaznaczeniem, które z nich zostały odebrane (bo to rodzi też skutki prawne).

Czy rozszerzenie e-doręczeń na sprawy karne będzie miało duży wpływ na prace przeciętnego adwokata?

Wydaje nam się, że nie będzie dużych różnic proceduralnych z doręczeniami cywilnymi. Jako samorząd traktujemy to jako kolejny krok do pełnej cyfryzacji postępowań, mamy już pewne doświadczenia w tej kwestii. Zachowane zostaną możliwości cyfrowego awizowania, nie będzie to więc zmiana kopernikańska. Chyba że adwokat prowadził dotąd tylko sprawy karne i nie korzystał w ogóle z portalu – wtedy będzie się musiał uczyć nowych rozwiązań właściwie od podstaw.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →