Od 3.7.2021 r. doręczenie pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego, właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Dowiedz się więcej o zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, i sprawdź,  jak uzyskać pełną kontrolę nad pobieraniem e-doręczeń z Portalu Informacyjnego.

Więcej → 

Nowelizacja ustawy o e-doręczeniach od 3.7.2021 r. - w Iuscase masz to pod kontrolą! Sprawdź