Gramy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, przekazując na licytację wyjątkową publikację: dwutomowy Komentarz do Konstytucji RP. Książki zostały opatrzone autografami Redaktorów: prof. Marka Safjana oraz prof. Leszka Boska.

Dwutomowy Komentarz do Konstytucji RP, liczący blisko 4 000 stron, to dzieło, nad którym prace trwały 6 lat – biorąc pod uwagę zarówno samo tworzenie zespołu autorskiego liczącego 65 komentatorów oraz pisanie dzieła. Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów.

Zapraszamy do licytacji →