Prawo podatkowe

Wydawanie pracownikom prezentów poza VAT

Wydawanie pracownikom okolicznościowych prezentów służy zaspokajaniu ich potrzeb osobistych. Nabywając więc towary przeznaczone na takie prezenty, podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego (brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Nie podlega więc VAT także samo nieodpłatne wydanie prezentu. Cała aktywność podatnika nie ma bowiem związku z działalnością opodatkowaną.

23.05.2022

Prawo podatkowe

Nowy wzór formularza VAT-R od 1.7.2022 r.

Od 1.7.2022 r. obowiązywać będzie nowa wersja formularza rejestracyjnego i aktualizacyjnego VAT-R. Idea składania zgłoszenia pozostaje taka sama, ale zmiany w stosunku do wersji obecnej pojawią się na kilku płaszczyznach. Część z nich to efekt nowych przepisów, inne zaś to próba uproszczenia formalności podatnikom, zwłaszcza tym zagranicznym.

20.05.2022

Prawo pracy

Część pracujących musi wrócić z domu do biura

Po odwołaniu stanu epidemii w Polsce tysiące zatrudnionych powinny wznowić pracę stacjonarną. Przez jeden zapis w ich poleceniu pracy zdalnej.

19.05.2022

Prawo pracy

Zmiany w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nową wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. ustawę o ochronie sygnalistów. W porównaniu z poprzednią wersją zaproponowano kilka zmian. Ustawa pozwoli na wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających...

18.05.2022

Prawo gospodarcze

Galopujące wskaźniki dobijają biznes

Wzrost obciążeń dla wielu przedsiębiorców jest zbyt duży, aby serwować im w krótkim czasie kolejną zmianę zasad opłacania składek – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

17.05.2022

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 7 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp