Kodeks postępowania cywilnego.  Tomy I – II. Komentarz
Red. dr hab. Tomasz Szanciło.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505[39]. Tom I
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II

Komentarz kompleksowo i praktycznie omawia wszystkie przepisy KPC z uwzględnieniem wpływu regulacji Covid-19 na bieg terminów procesowych, doręczenia, zawieszenie postępowań już dostępny w module Postępowanie cywilne.

Komentarz jest dostępny w module Postępowanie cywilne oraz w nowym module COVID-19 →, grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

Komentarz jako pierwszy na rynku analizuje zmiany dotyczące m.in.:

 • Art. 98 KPC [Pojęcie; zasady zwrotu]
 • Art. 139 KPC [Niemożność doręczenia]
 • Art. 149 KPC [Wyznaczenie; zawiadomienie]
 • Art. 164 KPC [Definicja]
 • Art. 1836 KPC [Wniosek o wszczęcie mediacji]
 • Art. 242 KPC [Przeszkody]
 • Art. 248 KPC [Przedstawienie dokumentu]
 • Art. 341 KPC [Zastrzeżony wyrok zaoczny]
 • Art. 50537 KPC [Koszty i skutki prawne powództwa wytoczonego ponownie]
 • Art. 824 KPC [Umorzenie z urzędu]
 • Art. 8892 KPC [Przekazanie środków z rachunku]
 • Art. 8911 KPC [Egzekucja z rachunku wspólnego]
 • Art. 8931 KPC [Zajęcie wkładu oszczędnościowego]
 • Art. 896 KPC [Zajęcie]
 • Art. 9104 KPC [Oszacowanie zajętego prawa]
 • Art. 9117 KPC [Sprzedaż zajętego prawa]
 • Art. 9181 KPC [Nowy wykaz i przyrzeczenie]
 • Art. 923 KPC [Wezwanie do zapłaty]
 • Art. 945 KPC [Zawiadomienie o opisie i oszacowaniu]
 • Art. 948 KPC [Oszacowanie]
 • Art. 952 KPC [Termin licytacji]
 • Art. 955 KPC [Ogłoszenie]
 • Art. 985 KPC [Umorzenie; ponowna egzekucja]
 • Art. 1046 KPC [Wydanie nieruchomości lub statku].

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →