Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
Redakcja prof. zw. dr hab. Roman Hauser,
prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Zaktualizowany w Systemie Legalis Komentarz uwzględnia wpływ regulacji COVID-19.

Komentarz jest dostępny w module Prawo administracyjne oraz w nowym module COVID-19 →, grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

Aktualizacja obejmuje m.in. artykuły.:

  • Art. 14a PPSA [Przeszkody w rozpoznaniu sprawy]
  • Art. 83 PPSA [Obliczanie terminów]
  • Art. 90 PPSA [Zasada jawności posiedzeń]

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →