Dwie formy do wyboru

Skarbówka zajęła takie stanowisko w odpowiedzi na pytanie podatnika, który prowadzi wysyłkową sprzedaż perfum. Jego klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Chce zachęcić ich proekologicznym podejściem, ograniczając drukowanie papierowych paragonów. Dlatego zamierza uzyskać zgodę nabywców na wystawianie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej i uzgodnić z nimi sposób przesyłania tych dokumentów. Będzie pobierać od klientów dane oraz adresy e-mail.

Paragony będą zapisywane w pliku pdf (uniemożliwiającym edycję) i przesyłane na adres e-mail. Zasady zostaną opisane w regulaminie sklepu. Zapytał, czy będzie miał prawo wystawiać je w takiej formie, bez konieczności drukowania. Jego zdaniem tak, pod warunkiem że uzyska zgodę klientów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na takie rozwiązanie. Z interpretacji wynika jednak, że podatnik nie może na razie z niego skorzystać. Na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży. Mogą to zrobić: w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że wydanie paragonu może nastąpić w postaci papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem że nabywca wyrazi na to zgodę i dwie strony ustalą sposób przesłania paragonu.

„W chwili obecnej na rynku brak jest kasy online, która spełniałaby wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta. Taka sytuacja będzie możliwa dopiero w przyszłości, gdy pojawią się na rynku kasy rejestrujące online, które będą posiadały potwierdzoną w decyzji przez Główny Urząd Miar taką funkcjonalność. Co do zasady paragon fiskalny powinien być wystawiony i wydany w postaci papierowej” – wyjaśnił dyrektor KIS.

Szkolenia online z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Trzeba poczekać

– Pozytywna interpretacja skarbówki to dobra wiadomość, ale niestety na przyszłość. Sprzedawca skorzysta z niej dopiero wówczas, gdy na rynku będą już dostępne kasy o określonych parametrach. Jeśli teraz nie wystawi papierowego dokumentu, narazi się na zarzuty z kodeksu karnego skarbowego – mówi Agata Malicka, księgowa, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Dodaje, że co do zasady sprzedaż wysyłkowa nie musi być dokumentowana paragonem, jeśli m.in. sprzedawca otrzyma całą zapłatę na rachunek bankowy. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy jednak perfum.

Numer interpretacji: 0114-KDIP1-3.4012.109.2021.1.JG.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź