Interpretacja dotyczy podatnika rozliczającego się stawką liniową 19 proc., który otrzymał subwencję z tarczy antykryzysowej. Zamierza ją przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, m.in. wynagrodzeń pracowników, kosztów biura, kosztów administracyjnych i nabycie materiałów do wykonania zleceń. Zgodnie z umową przedsiębiorca będzie zobowiązany do spłaty subwencji w 24 ratach, ale może wystąpić o umorzenie 75 proc. otrzymanej kwoty. Zapytał o konsekwencje podatkowe wsparcia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że skoro pieniądze z rządowej tarczy antykryzysowej mają co do zasady charakter zwrotny, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie ich otrzymania. „Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju dla celów podatku dochodowego traktowana jest jak pożyczka, która nie podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych. Wypłata tych środków jest zatem dla wnioskodawcy neutralna podatkowo” – uznał dyrektor KIS.

Nie ma natomiast przeszkód, by spółka odliczyła koszty opłacane z subwencji.

„Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki” – czytamy w interpretacji.

Wydatki te muszą zostać poniesione w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, muszą być właściwie udokumentowane i nie mogą znajdować się z tzw. katalogu negatywnym, w art. 23 ustawy o PIT.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź