Numer PESEL można zastrzec elektronicznie – także przy użyciu aplikacji mObywatel – lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. Albo w placówce bankowej oraz na poczcie. Od 17.11.2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Ustawowy obowiązek weryfikacji numeru PESEL przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie dopiero 1.6.2024 r. Do tego czasu można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia od 1.6.2024 r.

Do zastrzeżenia numeru w urzędzie konieczny będzie wniosek złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy stosowne potwierdzenie.

W Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać kilku czynności: zastrzeże numer PESEL, cofnie zastrzeżenie, ustawi automatyczne zastrzeżenia numeru PESEL, sprawdzi historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne, dokona podglądu historii zmian statusu.

Black Week: System Legalis 30% taniej na każdą konfigurację oraz na każdy Pakiet! Sprawdź

Można to zrobić elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl albo osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub w banku.

Po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub o cofnięcie takiego zastrzeżenia.

Następnie w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich z obywatelstwem polskim i cudzoziemców.

Gdy złożenie wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwia choroba, niepełnosprawność lub inna niedającą się pokonać przeszkoda, pełnomocnik może stawić się w dowolnym urzędzie gminy i złożyć pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności oraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wtedy wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia może złożyć w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny lub kurator.

Podstawa prawna: ustawa z 7.7.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394).

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →