Kodeks cywilny | Regulacje COVID-19

Kodeks cywilny. Tom I–III. Komentarz
Red. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352
Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626
Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627–1088


Komentarz odpowiada na potrzeby osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje realne i potencjalne problemy po to, by wskazać rozwiązania tam, gdzie rozwiązań brakuje. 

Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności związane z występowaniem epidemii koronawirusa Komentarz został zaktualizowany w Systemie Legalis i uwzględnia wpływ regulacji COVID-19.

Komentarz jest dostępny w module Prawo cywilne oraz w nowym module COVID-19 →, grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.


Aktualizacja obejmuje artykuły:

Tom I
 • Art. 117 KC [Pojęcie]
 • Art. 121 KC  [Zawieszenie]
 • Art. 232 KC [Przedmiot i podmioty]
 • Art. 238 KC [Opłata]
Tom II
 • Art. 3531 KC [Zasada swobody umów i jej ograniczenia]
 • Art. 3571 KC [Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków – rebus sic stantibus]
 • Art. 3651 KC [Wygaśnięcie zobowiązania ciągłego (trwałego) w wyniku jego wypowiedzenia]
 • Art. 372 KC [Bieg przedawnienia]
 • Art. 387 KC [Niemożliwość świadczenia pierwotna]
 • Art. 4171 KC [Szkoda wynikająca z aktu normatywnego]
 • Art. 433 KC [Zajmujący pomieszczenie]
 • Art. 435 KC [Prowadzący przedsiębiorstwo]
 • Art. 471 KC [Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika]
 • Art. 491 KC [Zwłoka]
 • Art. 495 KC [Niemożliwość niezawiniona]
 • Art. 538 KC [Cena maksymalna]
 • Art. 550 KC [Wyłączność sprzedaży]
Tom III
 • Art. 680 KC [Właściwe przepisy]
 • Art. 693 KC [Pojęcie; oznaczenie czynszu]

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →

Komentarze C.H.Beck zaktualizowane o interpretacje przepisów okołocovidowych →


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych