Kodeks Postępowania Administracyjnego | Regulacje COVID-19

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Redakcja prof. zw. dr hab. Roman Hauser,
prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Komentarz do KPA przedstawiający problemy procedury administracyjnej z uwzględnieniem wpływu regulacji Covid-19 na bieg terminów prawnoadministracyjnych (zarówno materialnych, jak i proceduralnych), tryb dokonywania doręczeń, przeprowadzanie rozpraw już dostępny w module Prawo administracyjne.

Mając na uwadze szczególne okoliczności związane z występowaniem epidemii koronawirusa Komentarz został zaktualizowany w Systemie Legalis i uwzględnia wpływ regulacji COVID-19 na KPA.

Komentarz dostępny jest w module Prawo administracyjne oraz w nowym module COVID-19 → , grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.


Komentarz jako pierwszy na rynku omawia i analizuje zmiany dotyczące m.in.:

 • Art. 1 KPA [Zakres regulacji]
 • Art. 10 KPA [Zasada wysłuchania stron]
 • Art. 14 KPA [Zasada pisemności]
 • Art. 19 KPA [Przestrzeganie właściwości]
 • Art. 35 KPA [Terminy załatwiania]
 • Art. 36 KPA [Przekroczenie terminu]
 • Art. 37 KPA [Prawo do wniesienia ponaglenia]
 • Art. 39 KPA [Sposoby doręczania]
 • Art. 391 KPA [Doręczenie drogą elektroniczną]
 • Art. 44 KPA [Doręczenie zastępcze]
 • Art. 46 KPA [Potwierdzenie odbioru]
 • Art. 50 KPA [Cel wezwania]
 • Art. 57 KPA [Obliczanie terminów]
 • Art. 58 KPA [Przywrócenie terminu]
 • Art. 73 KPA [Zasada]
 • Art. 89 KPA [Wyznaczenie]
 • Art. 104 KPA [Forma załatwienia sprawy]
 • Art. 107 KPA [Składniki decyzji; uzasadnienie]
 • Art. 108 KPA [Podstawy nadania rygoru]
 • Art. 109 KPA [Doręczenie; ogłoszenie]
 • Art. 122c KPA [Data obowiązywania milczącego rozstrzygnięcia]
 • Art. 127 KPA [Dopuszczalność]
 • Art. 129 KPA [Termin]
 • Art. 130 KPA [Wpływ odwołania na wykonanie]
 • Art. 133 KPA [Rozwinięcie]
 • Art. 162 KPA [Wygaśnięcie decyzji]
 • Art. 189a KPA [Reguły kolizyjne w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych]
 • Art. 189k KPA [Ulgi w zakresie wykonania administracyjnej kary pieniężnej]
 • Art. 260a KPA [Zasady udzielania pomocy organom innych państw członkowskich UE]
 • Art. 268a KPA [Upoważnienie do załatwiania spraw]

  Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →


  Komentarze C.H.Beck zaktualizowane o interpretacje przepisów okołocovidowych →


   
  KUP TERAZ

  Przetestuj System Legalis

   
  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  Koszt połączenia wg taryfy operatora.
  lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
  zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


  Wyślij
  Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

  * Pola wymagane

  Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

  Wydawnictwo C.H.Beck
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Tel: 22 311 22 22
  E-mail: legalis@beck.pl
  NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

  Zasady przetwarzania danych osobowych