Kodeks pracy | Regulacje COVID-19

Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy. Komentarz
red. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, 2020 r.

Komentarz do KP stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie norm kodeksowych oraz zawiera dodatkowo omówienie najważniejszych, a zarazem stwarzających najwięcej wątpliwości interpretacyjnych, uregulowań tzw. tarcz antykryzysowych (regulacje Covid-19) w zakresie prawa pracy – już dostępny w module Prawo pracy.

W komentarzu poruszono m.in. takie zagadnienia jak: 

  • zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy,
  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników,
  • warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

Komentarz znajduje się w module Prawo pracy oraz w nowym module COVID-19 → , grupującym treści dające rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych bieżącą sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

Zapoznaj się z treścią komentarza Kodek pracy w Systemie Legalis →

Komentarze C.H.Beck zaktualizowane o interpretacje przepisów okołocovidowych →


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych