• Kurs euro opublikowany 3.10.2022 r. przez Narodowy Bank Polski wynosi 4,8272 zł;
  • Kurs ten pozwala na wyliczenie limitów podatkowych na 2023 r. m.in. dla podatników prowadzących księgi rachunkowe czy podatkową księgę rozchodów i przychodów;
  • Zmienią się również limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Limity dotyczące podatników prowadzących księgi rachunkowe w 2023 r.

W 2023 r. zmianie ulegnie limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych zobowiązujący podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten wyniesie 9 654 400 zł (chodzi o wysokość przychodów uzyskanych w 2022 r.). Zgodnie z przepisami ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) księgi rachunkowe w 2023 r. będą mieli obowiązek prowadzić podatnicy, którzy rozliczać się będą według skali podatkowej PIT lub 19 proc. podatkiem liniowym. Do podatników PIT zalicza się osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku, wykonujące działalność gospodarczą.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Limity dotyczące podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2023 r.

W 2023 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzić będą mogli podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19 proc. podatkiem liniowym, którzy w 2022 r. osiągneli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych mniejsze niż 2 miliony euro czyli równowartość 9 654 400 zł (według kursu euro z 3.10.2022 r.).

Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Bank Polski kursu euro na 3.10.2022 r. zmianie ulegną również limity dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wyrażone w zł. W 2023 r. prawo do tej formy rozliczenia w oparciu o przepisy ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993) będą zatem mieli podatnicy którzy w roku podatkowym 2022 uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 9 654 400 zł. Limit ten będzie w 2023 r. obowiązywał również w przypadku spółek, w których suma przychodów wspólników z tego typu działalności nie przekroczyła w 2022 r. kwoty 9 654 400 zł. Ponadto wspomniany limit w 2023 r. dotyczyć także będzie podatników, którzy właśnie w tym roku podatkowym rozpoczynają wykonywanie działalności i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, i to bez względu na wysokość przychodów.

W 2023 r. prawo do kwartalnego rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2022 r. limitu 9 654 400 zł.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →