Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zmienią się zasady korzystania z pieczątki, a jej brak już nie przesądzi o niekompletności pisma. Sprawniej przebiegać będą też kontrole w firmach, bo wcześniej przedsiębiorca dostanie listę potrzebnych do niej dokumentów i informacji.

Dzięki możliwości doręczania załączników na nośnikach elektronicznych, liczba dokumentów papierowych zostanie ograniczona.

Propozycje obejmują też odejście od zasady dwuinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych, prowadzonych m.in. na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Działalność nierejestrową będą mogli prowadzić cudzoziemcy z uprawnieniami do tej „regularnej” działalności gospodarczej; wykonujący ją powinni posługiwać się też PESEL w obrocie gospodarczym.

Prostsze stanie się przekazywanie biznesu następcom. Projekt zakłada automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd oraz ułatwienia w powoływaniu zarządcy sukcesyjnego i usprawnienie jego zadań. Planowane jest ułatwienie sukcesji spółek oraz wykonanie praw z udziałów i akcji.

Obowiązywać ma też zasada, że wprowadzając jeden obowiązek administracyjny, projektodawca postara się zmniejszyć inny.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →